Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Tiltenberg biedt digitaal brevier

gepubliceerd: woensdag, 4 februari 2009
In aanwe­zig­heid van de rector en docenten van De Tilten­berg, jonge pries­ters, cursisten en se­mi­na­risten heeft mgr. dr. J.Punt maan­dag het digi­taal getij­den­ge­bed ge­pre­sen­teerd. Het getij­den­ge­bed (in de volksmond brevier) is op ini­tia­tief van de bis­schop eerst gedigitaliseerd en ver­vol­gens door twee stu­den­ten van de Tilten­berg, Ignas Tilma en Teun Warnaar, bewerkt zodat het op ver­schil­lende manieren kan wor­den gebruikt. Want niet alleen is er een online-versie van het getij­den­boek, aan te klikken via bo­ven­staande link, maar op dezelfde web­si­te (www.tilten­berg.org/getij­den­ge­bed) is er ook een e-book-versie be­schik­baar, die offline gebruikt kan wor­den op PDA's, tele­foons en PC's. Hoe dat in zijn werk gaat kan de liefhebber op de site te weten komen. De bis­schop dankte de beide stu­den­ten harte­lijk het was ook een afscheid, want Teun Warnaar heeft besloten om in te tre­den bij de con­gre­ga­tie van de Mis­sio­na­rissen van de Naasten­liefde, gesticht door de zalige Moeder Teresa.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose