Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma Nederlandse WJD-reis

gepubliceerd: vrijdag, 22 december 2017
foto: Ramon Mangold
WJD Eichstatt Sportmiddag
WJD Eichstatt Sportmiddag

“Wie ben jij? Wat is je maat­schap­pe­lijke be­trok­ken­heid? En wat doet het ertoe dat je gelovig bent?” Met die vragen schetst Astrid Bakker de inhou­de­lijke insteek van de ko­men­de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Panama. Deze zal logisch wor­den verbon­den met het voor­beeld van Maria. Want het thema dat paus Fran­cis­cus koos voor deze WJD is: Zie de dienst­maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1, 38).

Astrid Bakker is lid van het kern­team van de WJD. Ze leidde op dins­dag 19 de­cem­ber een bij­een­komst, waarin het kern­team in gesprek ging met ver­schil­lende partners. Onder andere de TST (Tilburg University School of Catholic Theology) schoof aan, en was ook gastheer voor de ont­moe­ting die plaatsvond in Utrecht.

Het is de tweede keer dat een derge­lijke bij­een­komst wordt gehou­den. Het kern­team is in gesprek met partners voor de inhou­de­lijke ont­wik­ke­ling van een aantal pro­gram­ma’s (‘streams’ genoemd) en voor de wer­ving van deel­ne­mers. Die wer­ving richt zich op de jon­ge­ren die in pa­ro­chies in beeld zijn, op stu­de­rende jon­ge­ren en op jon­ge­ren die werk­zaam zijn in bij­voor­beeld het onder­wijs of de zorg.

In Utrecht spraken het kern­team en de partners over de opzet van de streams en de logische verbin­ding met het inter­na­tio­nale Maria-thema. Een van de aanwe­zigen stipte aan dat naast de inhou­de­lijke ver­die­ping ook de laag­drem­pe­lige uitleg van belang is tij­dens de WJD: “Er gebeurt van alles tij­dens de WJD. Je loopt de kruis­weg, er wordt eucha­ris­tie gevierd, uit­ge­no­digd om te biechten, je ontmoet de paus, bis­schop­pen en er zijn pries­ters, diakens en reli­gi­euzen. Waar­schijn­lijk hebben jon­ge­ren daarover ook heel veel prak­tische vragen.”

Aan de bij­een­komst nam ook Bob Wegkamp deel. Hij start per 1 januari 2018 bij Jong Katho­liek als project­lei­der voor de WJD.

Tot 31 januari 2018 kun je nog profi­te­ren van de vroeg­boek­kor­ting!

Jon­ge­ren die nu al weten dat ze mee­gaan naar de WJD kunnen zich al in­schrij­ven Tot 31 januari geldt de vroeg­boek­prijs van € 1.499 voor de reis. Boeken kan via vnb.nl.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose