Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verenigd in gebed voor de vrede

gepubliceerd: vrijdag, 29 december 2017
Deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aarts­bis­schop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn mede­bisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.
Deze rozenkrans was van kardinaal dr. J. de Jong. Hij was aarts­bis­schop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn mede­bisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.

De Neder­landse bis­schop­pen bid­den in 2018 elke maand op een speciale dag de Rozen­krans, steeds tot intentie van de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bis­dom­men tij­dens een bij­zon­dere gelegen­heid hier­voor gebe­den en de bis­schop­pen roepen gelo­vi­gen op om mee te doen, hetzij in een kerk of ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Elke maand een sms

Op 1 januari ont­van­gen diegenen die zich daarvoor hebben aangemeld een sms bij wijze van her­in­ne­ring dat die dag ge­za­men­lijk de rozen­krans wordt gebe­den. Aanmel­den voor de sms-service kan nog steeds: u ont­vangt dan elke maand een sms’je namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie ter her­in­ne­ring dat op die dag het ge­za­men­lijke gebed van de rozen­krans plaats­vindt. De ont­van­gers kunnen dan die dag meebid­den en zich zo verbon­den weten met elkaar en met de bis­schop­pen in het ge­za­men­lijke gebed voor de vrede.

Gebedsdata

De dagen in 2018 waarop de rozen­krans tot intentie voor de vrede gebe­den zal wor­den, zijn:

datum bij gelegen­heid van
1 januari Hoog­feest Heilige Moeder van God en Wereld­ge­beds­dag voor de Vrede
2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 maart Hoog­feest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April Hoog­feest Aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap)
(In 2018 valt dit hoog­feest niet op 25 maart, omdat het dan Palm­zon­dag is.
Het wordt ver­plaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)
31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni Ge­dach­te­nis On­be­vlekt Hart van Maria
7 juli Ge­dach­te­nis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 au­gus­tus Hoog­feest Maria Ten­hemel­op­neming
8 sep­tem­ber Feest Maria Geboorte
7 ok­to­ber Ge­dach­te­nis Heilige Maagd Maria van de Rozen­krans
1 no­vem­ber Hoog­feest Aller­heiligen
8 de­cem­ber Hoog­feest On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van de Heilige Maagd Maria

Het Rozen­krans­ge­bed bid­den
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose