Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zondagsoverwegingen

Bundel van oud-perschef Wim Peeters

gepubliceerd: maandag, 11 december 2017

“Hij is onder ons komen wonen” is de titel van een bun­de­ling van korte over­we­gingen bij de zon­dagse­van­ge­lies die deze week verschijnt. De teksten zijn ge­schre­ven door Wim Peeters, laatste­lijk perschef van het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam. Afgelopen vrij­dag werd het eerste exemplaar van de bundel overhan­digd aan hulp­bis­schop mgr. dr. J. Hendriks in Haar­lem.

In eerste aanleg wer­den de stukjes tussen 1988 en 1997 in het Katho­liek Nieuws­blad gepubli­ceerd waar Peeters toen werk­zaam was. Een selectie daaruit verscheen ver­vol­gens begin jaren 2000 op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Het is deze selectie die, met de nodige aanpas­singen ivm de actuali­teit, nu wordt uitge­ge­ven door uit­ge­ve­rij Betsaida in ’s-Hertogen­bosch.

Mgr. Hendriks schrijft op zijn web­si­te arsacal.nl hierover onder meer: (...) “schreef hij (wp) columns ter voor­berei­ding op de li­tur­gie - met name de lezingen - van de ko­men­de zon­dag. Dat deed hij met grote eruditie en in een pret­tig lees­ba­re en toe­gan­ke­lijke taal, doorspekt met goede vergelij­kingen en voor­beel­den. Het is goed dat deze teksten nu gebundeld zijn en syste­ma­tisch bijeen zijn gebracht in een boek dat een inlei­ding geeft op de zon­da­gen van de drie li­tur­gische jaren (A-B-C). Ik kan deze teksten zeker aan ieder aanbevelen. Ze geven een goede inlei­ding op de li­tur­gie en deze teksten helpen om de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring beter, meer betrokken te kunnen beleven.”

Meer in­for­ma­tie en be­stel­len

Meer in­for­ma­tie en be­stel­len kan via de web­si­te van Uit­ge­ve­rij Betsaida:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose