Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zusters Vogelenzang hernieuwen geloften

Tevens lancering nieuwe website

gepubliceerd: vrijdag, 8 december 2017
(foto’s: Wim Koopman)
(foto’s: Wim Koopman)

Op het hoog­feest van de onblevlekte ont­van­ge­nis hebben de zusters van Casa Carmeli in Vo­ge­len­zang in een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring hun geloften vernieuwd. Na afloop van de vie­ring was er een bij­een­komst waarbij Mgr. Hendriks de nieuwe web­si­te van de zusters met een muisklik mocht lanceren.

De zusters Karme­lie­tes­sen zijn an­der­half jaar gele­den in Vo­ge­len­zang een zorgho­tel be­gon­nen voor ouderen die tame­lijk zelf­stan­dig kunnen leven, maar man­tel­zorg krijgen van de zusters, mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers. Daar­naast vin­den er regel­ma­tig roe­pingen­weeken­den plaats in Casa Carmeli, zoals ook dit week­ein­de. Op de web­si­te wordt daarom ook daaraan ruime aan­dacht besteed.

Naast Mgr. Hendriks als hoofd­cele­brant was de con­cele­brant pastoor dr. A. Hendriks, die met Casa Carmeli verbon­den is en pastoor is van de Haar­lemse Sint Joseph­kerk.

Homilie

Tijdens de preek stond de hulp­bis­schop stil bij de situatie in de (westerse) wereld, die gelo­vi­ge mensen droevig kan stemmen: er is veel ongeloof en wegvallen van evan­ge­lische waar­den, zoals de waar­de­ring voor huwe­lijk en gezin. Toch maakt God een klein begin iedere keer opnieuw zoals in de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria, waar Maria als nieuwe Eva aan deze wereld wordt gegeven om de Ver­los­ser ter wereld te brengen en Hem bij te staan om alles nieuw te maken. God laat veel toe, maar Hij maakt ook alles nieuw! De mens die naar Gods beeld is geschapen heeft een geweten gekregen, een ziel en een vrije wil, waar­mee hij keuzes moet maken. De on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria geeft aan dat Maria vrij was van de oerzonde die mensen laat streven naar kennis en macht en dat zij dus geheel open was voor God om de goede keuze te kunnen maken

Nieuwe web­si­te

De feestvreugde werd nog vergroot door de lance­ring van een nieuwe web­si­te; eigen­lijk een web­si­te met twee vleugels of een ‘drieluik’. Zeer bin­nen­kort zullen de bekende domeinnamen carmeldcj.nl en roe­pingen.nl wor­den verhuisd.

De nieuwe web­si­te is nu al bereik­baar achter de nieuwe domein­naam casacarmeli.nl. Daar is tevens een uit­ge­breide foto­se­rie te zien van de fees­te­lijk­he­den van vandaag.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose