Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tijdelijke professie Adelbertabdij Egmond

gepubliceerd: maandag, 27 november 2017

Op het hoog­feest van Christus Koning, zon­dag 26 no­vem­ber 2017, deed br. Adelbert (Berry) Klaassen zijn tij­de­lijke professie in de Abdij van Egmond. Br. Adelbert was eer­der verbon­den aan de pries­ter­oplei­ding van het bisdom en behulp­zaam in de curie, o.a. als li­tur­gisch assis­tent van de bis­schop en als redactielid van het bisdom­blad Samen Kerk.

Na afloop van de vie­ring was er een fees­te­lij­ke receptie en maal­tijd. Na eerst zelf het hoog­feest te hebben gevierd in de Haar­lemse Ka­the­draal, kwam ook Mgr. Punt nog even naar Egmond om br. Adelbert te fe­li­ci­te­ren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose