Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstmis in de Haarlemse Kathedraal

gepubliceerd: dinsdag, 21 november 2017

Over­zicht van vie­rin­gen in de Haar­lemse ka­the­draal rond Kerst­mis.

Zater­dag 16 de­cem­ber

19.00 uur Kerst­con­cert door het Ka­the­drale Koor m.m.v. het Promenadeorkest.
Uitge­voerd wordt het eerste deel van de Messiah van G.F. Händel.
Voor het be­stel­len van kaarten zie www.bavo­con­cert.nl

Zater­dag 23 de­cem­ber

20.00 uur Festival of Nine Lessons and Carols met zang van de Bavo­can­to­rij.
De toegang is gratis.

Zondag 24 de­cem­ber Kerst­avond

16.30 uur Kinder­vie­ring met zang leer­lin­gen groep 5 van de Koor­school.
 ­
20.00 uur Kerst­avond­vie­ring met zang van het Ka­the­drale Koor.
De vaste mis­de­len zijn uit de Messe de Minuit pour Noël van M.A. Charpen­tier.
 ­
22.30 uur Kerst­avond­vie­ring met zang van het Ka­the­drale Koor.
De vaste mis­de­len zijn uit de Messe de Minuit pour Noël van M.A. Charpen­tier.
Voor deze twee kerst­avond­vie­ringen wor­den boekjes met zit­plaatsen uitge­ge­ven.
Deze zijn af te halen in de ka­the­draal na de vie­rin­gen op 10 en 17 de­cem­ber.
Er wordt een bijdrage van € 5 per boekje gevraagd ter bestrij­ding van de onkosten.
Pinnen is moge­lijk!

Maan­dag 25 de­cem­ber Eerste Kerst­dag

10.00 uur Pontificale Hoogmis met zang van het Ka­the­drale Koor.
De vaste mis­de­len zijn even­eens uit de Messe de Minuit pour Noël van M.A. Charpen­tier
Alle zit­plaatsen in deze vie­ring zijn vrij.
 ­
13.30 uur Kindje wiegen voor de allerkleinsten met zingen van kerst­lie­de­ren.

Dins­dag 26 de­cem­ber Tweede Kerst­dag

10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kerst­lie­de­ren

Ka­the­draal open gedurende kerstweek

De Ka­the­draal is van dins­dag 26 de­cem­ber t/m zon­dag 7 januari
geopend van 12.00 tot 16.00 uur, met uit­zon­de­ring van 1 januari.
Dage­lijks zijn er rond­lei­dingen op 14.00 uur.
 ­
Op don­der­dag 28 de­cem­ber is er tevens een avondopen­stel­ling
van 19.30 tot 22.30 uur.
De Ka­the­draal is dan sfeer­vol verlicht en de toren kan beklommen wor­den
voor een prach­tig uit­zicht over de verlichte stad Haar­lem.
Meer info: www.rkbavo.nl
 ­
 ­
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose