Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Unieke compositie in première in Haarlemse Kathedraal

gepubliceerd: dinsdag, 14 november 2017
foto: www.koorschoolhaarlem.nl
Unieke compositie in première in Haarlemse Kathedraal

Op zon­dag 19 no­vem­ber 2017 zal een nieuw gecompo­neerde mis in première gaan in de Bavo­kathe­draal in Haar­lem. Het unieke is dat deze gemaakt is door één van de hui­dige koorle­den, Hugo Hopman. Deze geta­len­teerde zan­ger en musicus in oplei­ding maakt onder­deel uit van de Senioren Solisten Oplei­ding van het Ka­the­drale Muziek­in­sti­tuut en is lid van het Ka­the­drale Koor.

JSO/SSO

De Junioren en Senioren Solisten Oplei­ding is de kweekvijver voor solisten die, vanuit het Ka­the­drale Koor, ingezet kunnen wor­den voor ver­schil­lende solo­werken binnen en buiten de Ka­the­draal. Bij concerten en missen met solisten wor­den zij ingezet, bin­nen­kort zelfs bij het kerst­con­cert waar delen uit de Messiah van Händel wor­den uitge­voerd.

‘Satis Bona’

De nieuwe Mis heeft de bij­zon­dere naam mee­ge­kre­gen ‘Satis Bona’, wat ver­taald betekent ‘Goed Genoeg.’ De Mis van Hugo Hopman zal zon­dag dus voor het eerst te horen zijn, tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring die om 10.00 uur begint. De leer­lin­gen van de JSO/SSO zullen ge­za­men­lijk deze vie­ring ver­zorgen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose