Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Flinke korting voor jonge pelgrims

Bedevaart naar Assis in mei 2018

gepubliceerd: donderdag, 9 november 2017

De bisdom­bede­vaart 2018 gaat naar Assisi (Italië). Met hon­der­den mensen uit Noord- Holland en zui­de­lijk Flevoland trekken we als bisdom rich­ting deze prach­tige mid­del­eeuwse stad. Ook voor tieners en jon­ge­ren zijn er speciale pro­gram­ma’s.

Als jon­ge­ren op bede­vaart gaan betekent: vrien­den maken, culturen leren kennen, uit­dagingen aan gaan, samen geloof beleven, grenzen verleggen en vooral heel veel gezellig­heid. Het wordt gegaran­deerd een erva­ring die je niet snel vergeet.

Wat kun je ver­wach­ten als tiener?

Tieners tussen de 14 en 17 jaar nemen deel aan een speciaal pro­gram­ma voor tieners vol muziek, sport en spel, spannende of fysieke uit­dagingen, en meer. Ze trekken eropuit in het mid­del­eeuwse stadje en gaan op zoek naar de mooie verhalen en schatten die er ver­scho­len liggen. Ze ont­dek­ken wie zij zelf zijn, waar zij voor gaan in het leven en hoe Fran­cis­cus en Clara hun leven leef­den. Ook een aantal be­lang­rijke momenten van het volwassen­pro­gramma zullen zij niet missen. De tieners kamperen tij­dens de reis ge­za­men­lijk op een cam­ping met hun bege­lei­ders.

Tieners en jon­ge­ren t/m 25 jaar
krijgen meer dan de helft kor­ting...

Wat kun je ver­wach­ten als jon­ge­ren?

Jonge pelgrims

 

Jonge pelgrims

Jon­ge­ren tussen de 18 t/m 30 jaar nemen deel aan het jon­ge­ren­pro­gramma. De jon­ge­ren sluiten het grootste gedeelte aan bij het volwassen­pro­gramma. Een aantal momenten maken zij apart van de groep een uitstapje met elkaar. Denk bv. aan een gezellige avond­acti­vi­teit, een actief uitstapje, een eigen ver­die­pings­mo­ment of het bezoek aan een bij­zon­dere plek. Ook is er ruimte om Assisi op eigen gelegen­heid te verkennen. De jon­ge­ren ver­blij­ven met elkaar ge­za­men­lijk op dezelfde cam­ping.

Prak­tische info en kor­ting!

Je kunt deel­ne­men aan de bus- of vliegreis. Het tiener- en jon­ge­ren­pro­gramma zullen alleen plaats­vin­den van 30 april t/m 5 mei 2018 in Assisi. Tijdens het reizen wordt er geen pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd. Tieners wordt sterk aan­gera­den om deel te nemen aan de vliegreis en mee te reizen onder be­ge­lei­ding van het organi­sa­tie­team of familie. Voor jon­ge­ren zijn beide reisopties aan­trek­ke­lijk en zij kunnen zelf­stan­dig reizen.

Tieners en jon­ge­ren t/m 25 jaar krijgen een kor­ting op de reissom van de vliegreis (€ 899,-)! Deelname aan het pro­gram­ma kost voor hen € 349,- voor de vliegreis en € 449,- voor de bus­reis. Deze kor­ting wordt moge­lijk gemaakt door een bijdrage van het bisdom en een bijdrage van de pa­ro­chie waar de jon­gere vandaan komt.

Deelname aan het pro­gram­ma
kost voor hen € 349,- voor de vliegreis
en € 449,- voor de bus­reis.

Inschrijven tot 1 februari

Inschrijven kan via de web­si­te van VNB en is moge­lijk tot 1 februari 2018. Meer in­for­ma­tie over de pro­gram­ma’s vind je op www.jonge­kerk.nl. Voor vragen over tieners en jon­ge­ren neem contact op met Matthijs Jansen.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose