Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Flinke korting voor jonge pelgrims

Bedevaart naar Assis in mei 2018

gepubliceerd: donderdag, 9 november 2017

De bisdom­bede­vaart 2018 gaat naar Assisi (Italië). Met hon­der­den mensen uit Noord- Holland en zui­de­lijk Flevoland trekken we als bisdom rich­ting deze prach­tige mid­del­eeuwse stad. Ook voor tieners en jon­ge­ren zijn er speciale pro­gram­ma’s.

Als jon­ge­ren op bede­vaart gaan betekent: vrien­den maken, culturen leren kennen, uit­dagingen aan gaan, samen geloof beleven, grenzen verleggen en vooral heel veel gezellig­heid. Het wordt gegaran­deerd een erva­ring die je niet snel vergeet.

Wat kun je ver­wach­ten als tiener?

Tieners tussen de 14 en 17 jaar nemen deel aan een speciaal pro­gram­ma voor tieners vol muziek, sport en spel, spannende of fysieke uit­dagingen, en meer. Ze trekken eropuit in het mid­del­eeuwse stadje en gaan op zoek naar de mooie verhalen en schatten die er ver­scho­len liggen. Ze ont­dek­ken wie zij zelf zijn, waar zij voor gaan in het leven en hoe Fran­cis­cus en Clara hun leven leef­den. Ook een aantal be­lang­rijke momenten van het volwassen­pro­gramma zullen zij niet missen. De tieners kamperen tij­dens de reis ge­za­men­lijk op een cam­ping met hun bege­lei­ders.

Tieners en jon­ge­ren t/m 25 jaar
krijgen meer dan de helft kor­ting...

Wat kun je ver­wach­ten als jon­ge­ren?

Jonge pelgrims

 

Jonge pelgrims

Jon­ge­ren tussen de 18 t/m 30 jaar nemen deel aan het jon­ge­ren­pro­gramma. De jon­ge­ren sluiten het grootste gedeelte aan bij het volwassen­pro­gramma. Een aantal momenten maken zij apart van de groep een uitstapje met elkaar. Denk bv. aan een gezellige avond­acti­vi­teit, een actief uitstapje, een eigen ver­die­pings­mo­ment of het bezoek aan een bij­zon­dere plek. Ook is er ruimte om Assisi op eigen gelegen­heid te verkennen. De jon­ge­ren ver­blij­ven met elkaar ge­za­men­lijk op dezelfde cam­ping.

Prak­tische info en kor­ting!

Je kunt deel­ne­men aan de bus- of vliegreis. Het tiener- en jon­ge­ren­pro­gramma zullen alleen plaats­vin­den van 30 april t/m 5 mei 2018 in Assisi. Tijdens het reizen wordt er geen pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd. Tieners wordt sterk aan­gera­den om deel te nemen aan de vliegreis en mee te reizen onder be­ge­lei­ding van het organi­sa­tie­team of familie. Voor jon­ge­ren zijn beide reisopties aan­trek­ke­lijk en zij kunnen zelf­stan­dig reizen.

Tieners en jon­ge­ren t/m 25 jaar krijgen een kor­ting op de reissom van de vliegreis (€ 899,-)! Deelname aan het pro­gram­ma kost voor hen € 349,- voor de vliegreis en € 449,- voor de bus­reis. Deze kor­ting wordt moge­lijk gemaakt door een bijdrage van het bisdom en een bijdrage van de pa­ro­chie waar de jon­gere vandaan komt.

Deelname aan het pro­gram­ma
kost voor hen € 349,- voor de vliegreis
en € 449,- voor de bus­reis.

Inschrijven tot 1 februari

Inschrijven kan via de web­si­te van VNB en is moge­lijk tot 1 februari 2018. Meer in­for­ma­tie over de pro­gram­ma’s vind je op www.jonge­kerk.nl. Voor vragen over tieners en jon­ge­ren neem contact op met Matthijs Jansen.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose