Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Flinke korting voor jonge pelgrims

Bedevaart naar Assis in mei 2018

gepubliceerd: donderdag, 9 november 2017

De bisdom­bede­vaart 2018 gaat naar Assisi (Italië). Met hon­der­den mensen uit Noord- Holland en zui­de­lijk Flevoland trekken we als bisdom rich­ting deze prach­tige mid­del­eeuwse stad. Ook voor tieners en jon­ge­ren zijn er speciale pro­gram­ma’s.

Als jon­ge­ren op bede­vaart gaan betekent: vrien­den maken, culturen leren kennen, uit­dagingen aan gaan, samen geloof beleven, grenzen verleggen en vooral heel veel gezellig­heid. Het wordt gegaran­deerd een erva­ring die je niet snel vergeet.

Wat kun je ver­wach­ten als tiener?

Tieners tussen de 14 en 17 jaar nemen deel aan een speciaal pro­gram­ma voor tieners vol muziek, sport en spel, spannende of fysieke uit­dagingen, en meer. Ze trekken eropuit in het mid­del­eeuwse stadje en gaan op zoek naar de mooie verhalen en schatten die er ver­scho­len liggen. Ze ont­dek­ken wie zij zelf zijn, waar zij voor gaan in het leven en hoe Fran­cis­cus en Clara hun leven leef­den. Ook een aantal be­lang­rijke momenten van het volwassen­pro­gramma zullen zij niet missen. De tieners kamperen tij­dens de reis ge­za­men­lijk op een cam­ping met hun bege­lei­ders.

Tieners en jon­ge­ren t/m 25 jaar
krijgen meer dan de helft kor­ting...

Wat kun je ver­wach­ten als jon­ge­ren?

Jonge pelgrims

 

Jonge pelgrims

Jon­ge­ren tussen de 18 t/m 30 jaar nemen deel aan het jon­ge­ren­pro­gramma. De jon­ge­ren sluiten het grootste gedeelte aan bij het volwassen­pro­gramma. Een aantal momenten maken zij apart van de groep een uitstapje met elkaar. Denk bv. aan een gezellige avond­acti­vi­teit, een actief uitstapje, een eigen ver­die­pings­mo­ment of het bezoek aan een bij­zon­dere plek. Ook is er ruimte om Assisi op eigen gelegen­heid te verkennen. De jon­ge­ren ver­blij­ven met elkaar ge­za­men­lijk op dezelfde cam­ping.

Prak­tische info en kor­ting!

Je kunt deel­ne­men aan de bus- of vliegreis. Het tiener- en jon­ge­ren­pro­gramma zullen alleen plaats­vin­den van 30 april t/m 5 mei 2018 in Assisi. Tijdens het reizen wordt er geen pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd. Tieners wordt sterk aan­gera­den om deel te nemen aan de vliegreis en mee te reizen onder be­ge­lei­ding van het organi­sa­tie­team of familie. Voor jon­ge­ren zijn beide reisopties aan­trek­ke­lijk en zij kunnen zelf­stan­dig reizen.

Tieners en jon­ge­ren t/m 25 jaar krijgen een kor­ting op de reissom van de vliegreis (€ 899,-)! Deelname aan het pro­gram­ma kost voor hen € 349,- voor de vliegreis en € 449,- voor de bus­reis. Deze kor­ting wordt moge­lijk gemaakt door een bijdrage van het bisdom en een bijdrage van de pa­ro­chie waar de jon­gere vandaan komt.

Deelname aan het pro­gram­ma
kost voor hen € 349,- voor de vliegreis
en € 449,- voor de bus­reis.

Inschrijven tot 1 februari

Inschrijven kan via de web­si­te van VNB en is moge­lijk tot 1 februari 2018. Meer in­for­ma­tie over de pro­gram­ma’s vind je op www.jonge­kerk.nl. Voor vragen over tieners en jon­ge­ren neem contact op met Matthijs Jansen.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose