Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom viert jubileum met kerkkoren

gepubliceerd: dinsdag, 10 februari 2009
In het kader van het 450-jarig bestaan van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal op 3 ok­to­ber een grote zang­bij­een­komst voor kerkkoren gehou­den wor­den in de Sint-Bavo­kathe­draal te Haar­lem. Tijdens deze koren­dag zal onder andere de Nicolaasmis van Jan Valkes­tijn geoefend wor­den. De mis is ter gelegen­heid van dit jubileum gecompo­neerd in opdracht van de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J.M. Punt, en kan uitge­voerd wor­den in diverse koorbe­zet­tingen (een-, twee- en driestemmig) met orgel­be­ge­lei­ding. Het kerk­volk heeft zijn eigen stem en kan daarbij onder­steund wor­den door koperblazers.

De naam Nicolaasmis refereert aan de patroon­hei­lige van de stad Am­ster­dam, sinds de recente naamswijzi­ging de tweede bis­schops­stad van het bisdom. De andere patronen van het bisdom, Bavo en Wil­li­brord, waren al eer­der vernoemd in missen van Jan Valkes­tijn en Bernard Bartelink. De Nicolaasmis zal in maart ver­schij­nen bij muziekuit­ge­ve­rij Annie Bank te Am­stel­veen.

De koren­dag zal om 10.30 uur beginnen en wordt om 15.00 uur besloten met een pontificale eucha­ris­tie­vie­ring waarin mgr. Punt de hoofd­cele­brant zal zijn. De Nicolaasmis zal tij­dens deze vie­ring voor het eerst wor­den uitge­voerd. In maart zullen alle kerkkoren van het bisdom nadere in­for­ma­tie ont­van­gen waarna ze zich kunnen aanmel­den.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose