Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veel vervoersaanbod naar SO-jongerenprogramma

gepubliceerd: donderdag, 26 februari 2009
Op zater­dag 21 maart 2009 vindt voor de 128ste maal de Stille Omgang plaats in Am­ster­dam. Vanuit diverse delen van het land wordt op 21 maart ver­voer geor­ga­ni­seerd naar Am­ster­dam, om het bezoek aan het SO-jon­ge­ren­pro­gramma voor ie­der­een zo ge­mak­ke­lijk moge­lijk te maken. En daarbij: door met de bus te gaan leer je snel andere jon­ge­ren kennen en kom je alvast in de stem­ming voor het SO-jon­ge­ren­pro­gramma! Hier­on­der vind je een over­zicht van het busver­voer.

Vanuit het Westland/Den Haag

Vanuit het Westland is er ge­za­men­lijk busver­voer met Den Haag gere­geld. Westlandse jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den bij Harry Stij­ger: harrystij­ger@planet.nl, T 0174 280 057. Bij aanmel­ding graag vermel­den: naam, adres, tele­foon­num­mer en tot welke pa­ro­chie je behoort.

Jon­ge­ren uit Den Haag en omge­ving kunnen zich aanmel­den bij diaken Ronald van Berkel, ronald­vanberkel@kpn-officedsl.nl, T 070 3805 355. Opstap­plaats in beide gevallen is de Martha­kerk, Hoef­kade 623 in Den Haag.

Vanuit Gro­nin­gen/Leeu­war­den

Vanuit Gro­nin­gen CS vertrekt om 17:00 een bus naar Am­ster­dam. De bus rijdt via Leeu­war­den en vertrekt daar vanuit het CS om 18:00. Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­ding, graag contact opnemen met Hao Tran: h.tran@bisdomgro­ningenleeuwar­den.nl, T 050 4065 888.

Vanuit bisdom s-Hertogen­bosch

De bus vertrekt vanuit Eindhoven, Nijmegen, Uden en Den Bosch. Groepen en in­di­vi­duele jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den tot uiter­lijk 10 maart. Voor meer in­for­ma­tie: Marjolijne Koomen (Bisdom van s-Hertogen­bosch, Dienst Jeugd en Jon­ge­ren), mkoomen@bisdom­den­bosch.nl, T 073 6125 488.

Vanuit bisdom Roermond

Vanuit Roermond zal er busver­voer zijn naar het SO-jon­ge­ren­pro­gramma. Indien er voldoende animo is, zal de bus ver­trek­ken vanuit Maastricht (en daarna Roermond aandoen). Voor meer info graag contact opnemen met Guido van Dierendonck: g.v.dierendonck@bisdom-roermond.nl, T 06 3008 0502.

Meer info?

Wil je meer weten over de moge­lijk­he­den voor over­nach­ting of heb je andere vragen? De organi­sa­tie helpt je graag ver­der.

Kijk op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren, bel naar T 06 2341 0593 of neem contact op met het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, T 023 5112 635. (Extra) flyers en posters van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma kunnen aan­ge­vraagd wor­den via info@jong­bis­domhaarlem.nl. Aanmel­den gewenst via aanmel­ding@stille-omgang.nl. Persinfo: T 06 3034 4812.

Tot ziens op 21 maart in Am­ster­dam!
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022See you in August 2023 Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeienBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose