Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veel vervoersaanbod naar SO-jongerenprogramma

gepubliceerd: donderdag, 26 februari 2009
Op zater­dag 21 maart 2009 vindt voor de 128ste maal de Stille Omgang plaats in Am­ster­dam. Vanuit diverse delen van het land wordt op 21 maart ver­voer geor­ga­ni­seerd naar Am­ster­dam, om het bezoek aan het SO-jon­ge­ren­pro­gramma voor ie­der­een zo ge­mak­ke­lijk moge­lijk te maken. En daarbij: door met de bus te gaan leer je snel andere jon­ge­ren kennen en kom je alvast in de stem­ming voor het SO-jon­ge­ren­pro­gramma! Hier­on­der vind je een over­zicht van het busver­voer.

Vanuit het Westland/Den Haag

Vanuit het Westland is er ge­za­men­lijk busver­voer met Den Haag gere­geld. Westlandse jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den bij Harry Stij­ger: harrystij­ger@planet.nl, T 0174 280 057. Bij aanmel­ding graag vermel­den: naam, adres, tele­foon­num­mer en tot welke pa­ro­chie je behoort.

Jon­ge­ren uit Den Haag en omge­ving kunnen zich aanmel­den bij diaken Ronald van Berkel, ronald­vanberkel@kpn-officedsl.nl, T 070 3805 355. Opstap­plaats in beide gevallen is de Martha­kerk, Hoef­kade 623 in Den Haag.

Vanuit Gro­nin­gen/Leeu­war­den

Vanuit Gro­nin­gen CS vertrekt om 17:00 een bus naar Am­ster­dam. De bus rijdt via Leeu­war­den en vertrekt daar vanuit het CS om 18:00. Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­ding, graag contact opnemen met Hao Tran: h.tran@bisdomgro­ningenleeuwar­den.nl, T 050 4065 888.

Vanuit bisdom s-Hertogen­bosch

De bus vertrekt vanuit Eindhoven, Nijmegen, Uden en Den Bosch. Groepen en in­di­vi­duele jon­ge­ren kunnen zich aanmel­den tot uiter­lijk 10 maart. Voor meer in­for­ma­tie: Marjolijne Koomen (Bisdom van s-Hertogen­bosch, Dienst Jeugd en Jon­ge­ren), mkoomen@bisdom­den­bosch.nl, T 073 6125 488.

Vanuit bisdom Roermond

Vanuit Roermond zal er busver­voer zijn naar het SO-jon­ge­ren­pro­gramma. Indien er voldoende animo is, zal de bus ver­trek­ken vanuit Maastricht (en daarna Roermond aandoen). Voor meer info graag contact opnemen met Guido van Dierendonck: g.v.dierendonck@bisdom-roermond.nl, T 06 3008 0502.

Meer info?

Wil je meer weten over de moge­lijk­he­den voor over­nach­ting of heb je andere vragen? De organi­sa­tie helpt je graag ver­der.

Kijk op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren, bel naar T 06 2341 0593 of neem contact op met het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, T 023 5112 635. (Extra) flyers en posters van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma kunnen aan­ge­vraagd wor­den via info@jong­bis­domhaarlem.nl. Aanmel­den gewenst via aanmel­ding@stille-omgang.nl. Persinfo: T 06 3034 4812.

Tot ziens op 21 maart in Am­ster­dam!
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022See you in August 2023 Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose