Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Punt stuurt condoleance i.v.m. vliegramp

gepubliceerd: vrijdag, 27 februari 2009
De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M.Punt, heeft een con­do­lean­ce gestuurd aan de Am­bas­sa­deurs van de Verenigde Staten van Amerika en van de Turkse Republiek en aan het Luchthaven­pas­to­raat in Am­ster­dam, zulks mede namens de Heilige Stoel (Vati­caan­stad).

De tekst luidt:

Van harte wil ik, mede namens de gelo­vi­gen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, mijn intens medeleven betuigen met de slacht­of­fers, hun nabe­staan­den en fami­lie­le­den van de verschrikke­lijke ramp met het Boeing 737 toestel van Turkish Airways bij Schiphol. Het heeft ons allen diep getroffen. Ook de H. Stoel te Vati­caan­stad heeft mij op 26 februari j.l., bij schrijven van de Prefect van de Pau­se­lijke Raad voor mi­gran­ten en reizi­gers, Aarts­bis­schop Agostino Marchetto, ver­zocht om ‘zijn oprechte deelne­ming met de fami­lie­le­den van de slacht­of­fers en diepe be­kom­mer­nis om hen die gewond zijn’ aan hen door te geven. Zij kunnen verzekerd zijn van onze ‘soli­da­ri­teit en gebed’ in deze zware tijd.

Mag ik u verzoeken, voor zover het u moge­lijk is, deze deelne­ming in hun leed, naar hen ver­der te lei­den.

+ Jozef M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose