Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Monastieke wandeling vanuit de St. Adelbertabdij

gepubliceerd: vrijdag, 27 februari 2009
Vanuit de Sint-Adelbert­ab­dij te Egmond-Binnen vindt er op zater­dag 28 maart weer een monas­tieke wan­de­ling plaats. De tocht, die in stilte wordt gelopen, heeft als leidraad: ‘Op door­tocht’. Met open oog en oor willen de deel­ne­mers (her)ont­dek­ken wat hen inner­lijk beweegt en hopen ze meer zicht te krijgen op de bestem­ming van de mens.

De aan­vang is om 10.30 uur bij de winkel van Abdijkaarsen met koffie, op de Venne­wa­tersweg 27 te Egmond-Binnen. Na een gees­te­lij­ke opstap door broe­der Adri Korte­kaas wandelt men ongeveer 15 kilo­me­ter onder lei­ding van de gidsen Marianne Duijn en Rob de Wit.

  • Neemt u zelf a.u.b. uw lunchpakket mee.
  • Na afslui­ting is er gelegen­heid om de winkel van Abdijkaarsen te bezoeken.
  • Het inschrijf­geld, bij aan­vang te voldoen, bedraagt € 5.00 p.p.
  • Opgave tele­fo­nisch: maan­dag t/m vrij­dag, 13.00 – 15.00 uur, tel. 072-5062786.
  • U kunt ook uw kaarten recht­streeks afhalen bij Abdijkaarsen, of in de abdij­win­kel te Am­ster­dam, Nieuwe­zijds Voor­burgwal 361.
  • Het aantal deel­ne­mers is beperkt tot 100.
  • Datum: zater­dag 28 maart 2009
  • Aanvang: 10.30 uur
  • Terug­komst: 15.30 uur
  • Voor meer in­for­ma­tie: kijk op www.abdij­vanegmond.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose