Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missionarissen van barmhartigheid blijvend actief

gepubliceerd: zaterdag, 14 oktober 2017
Mgr. J. van Burgsteden en diaken E. Fennis bekijken de Romeinse oorkonde die kort geleden op het bisdom ontvangen werd
Mgr. J. van Burgsteden en diaken E. Fennis bekijken de Romeinse oorkonde die kort geleden op het bisdom ontvangen werd

Paus Fran­cis­cus heeft we­reld­wijd de mis­sio­na­rissen van barm­har­tig­heid opnieuw beves­tigd in hun be­lang­rijke taak. In het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid (de­cem­ber 2015 – no­vem­ber 2016) heeft de Paus we­reld­wijd ruim 1200 pries­ters met een speciale zen­ding aan­ge­steld om het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning op speciale plaatsen in hun bis­dom­men te kunnen aan te bie­den.

Bij­zon­der daarbij was dat zon­den die slechts alleen waren voorbe­hou­den aan de H. Stoel ook middels een vol­macht, aan deze mis­sio­na­rissen gegeven, door hen ver­ge­ven kon­den wor­den. De Paus heeft de mis­sio­na­rissen deze vol­macht opnieuw gegeven, nu om dit blijvend te kunnen doen. De mis­sio­na­rissen ont­vingen hier kort gele­den vanuit Rome een mooie oor­konde voor en een zen­dings­brief, zo ook emeritus hulp­bis­schop Mgr. J. van Burg­ste­den sss, die vooral in de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam als mis­sio­na­ris van barm­har­tig­heid actief was en ook blijft.

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam blijven de mis­sio­na­rissen vooral actief in deze basiliek en het dio­ce­saan Hei­lig­dom te Heiloo. Op zeer regel­ma­tige tij­den kunnen gelo­vi­gen daar het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning met deze bij­zon­dere vol­macht ont­van­gen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose