Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

Gedurende de maand oktober

gepubliceerd: dinsdag, 3 oktober 2017
Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren nodigt pa­ro­chies en ge­zin­nen uit om opnieuw tij­dens de Rozen­krans­maand ok­to­ber met kin­de­ren een Tientje van de Rozen­krans te bid­den voor de kin­de­ren die te lij­den hebben als gevolg van oorlog. In 2016 hebben circa 3.300 kin­de­ren in de kerk, thuis of op school aan deze gebedsactie deel­ge­no­men.

Maryam

Maryam (12 jaar), die in een vluch­te­lingen­kamp in Irak woont, vraagt om ons gebed. Kerk in Nood heeft een video gemaakt van Maryam.

Ma­te­ri­alen

Materialen van Kinderen bidden voor oorlogsKinderenOp de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren staat ook meer in­for­ma­tie over de ma­te­ri­alen voor deel­ne­mende kin­de­ren, waar­on­der kleurige metalen kruisjes voor een Tientjes­koord en mooie gelami­neerde kaarten met het Wees­ge­groet. Voor pa­ro­chies is er een speciaal ‘Fatimapakket’ met alle ma­te­ri­alen voor 25 kin­de­ren voor slechts € 15. Via de web­si­te kan tevens doorge­ge­ven wor­den waar en met hoeveel mensen wordt mee­ge­beden. Die plaatsen ver­schij­nen dan als pennetjes op een land­kaar­tje op de site.

Doel

Doel­stel­ling van de actie is dat zoveel moge­lijk kin­de­ren gaan bid­den voor vrede zoals Maria in 1917 juist aan kin­de­ren vroeg en zo hard nodig is ook nu in 2017.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose