Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Hendriks benoemd tot lid van de Apostolische Signatuur

gepubliceerd: zaterdag, 30 september 2017
Mgr. Jan Hendriks met mgr. Jozef Punt en mgr. Jan van Burgsteden bij paus Franciscus
Mgr. Jan Hendriks met mgr. Jozef Punt en mgr. Jan van Burgsteden bij paus Franciscus

Op zater­dag 30 sep­tem­ber is in Rome bekend gemaakt dat Mgr. Hendriks door paus Fran­cis­cus is benoemd tot lid van de Apos­to­lische Signatuur, de hoogste recht­bank van de katho­lie­ke kerk, samen met drie kar­di­na­len en een aarts­bis­schop. Dit betekent overigens niet dat zijn overige wer­zaam­he­den ver­an­de­ren.

‘Hoge Raad’

De Apos­to­lische Signatuur is de ‘Hoge Raad’ van de katho­lie­ke kerk en oor­deelt onder meer over bepaalde vormen van beroep tegen uit­spra­ken van de Romeinse Rota en over een beroep dat tegen beleidsbeslis­singen wordt inge­steld (admi­ni­stra­tieve geschillen). Dit laatste beroep wordt ge­woon­lijk inge­steld tegen beslis­singen van de Con­gre­ga­tie van de Romeinse curie, die de instantie is waar men in beroep gaat tegen beslis­singen van vooral bis­schop­pen. De Signatura beoor­deelt met name of de besluit­vor­ming op de juiste wijze is gegaan. Hoofd van de Signatura is de Prefect, kar­di­naal Dominique Mamberti.

Benoem­den

Van de vier benoem­den is Mgr. Hendriks de enige die wat ver­der van Rome weg woont. De anderen zijn Zijne Eminentie kar­di­naal Agostino Vallini, die tot voor kort de kar­di­naal-vica­ris van Rome was en nu met emeritaat is, Zijne Eminentie kar­di­naal Edoardo Menichelli, tot voor kort aarts­bis­schop van Ancona-Osimo, Zijne Eminentie kar­di­naal Raymond Leo Burke, die tot voor enkele jaren prefect (hoofd) van de Apos­to­lische Signatuur was en Aarts­bis­schop Frans Daneels, die se­cre­ta­ris van de Apos­to­lische Signatuur was en onlangs met emeritaat is gegaan. Het is een gezel­schap van zeer eminente mensen en uits­te­kende canonisten (des­kun­digen in canoniek recht).

Vertrouwen

De benoe­ming kwam on­ver­wacht. Twee dagen gele­den werd de hulp­bis­schop ervan op de hoogste gesteld en dat was wel een verras­sing. Hij was al wel sinds 2003 consultor van de Con­gre­ga­tie voor de clerus.

Mgr. Hendriks is paus Fran­cis­cus dank­baar voor het in hem gestelde ver­trouwen. Het is een eer­volle benoe­ming maar een die ook tijd zal vragen. Niet voor niets zijn de andere benoem­den kar­di­na­len en bis­schop­pen die in deze fase van hun leven over iets meer tijd kunnen be­schik­ken. Hij spreekt de hoop uit - met Gods hulp - dat hij het in hem is gestelde ver­trouwen niet teleur zal stellen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose