Bisdom Haarlem-Amsterdam


Feestelijk Bavoweekend

Patroonsfeest - 1 oktober

gepubliceerd: woensdag, 27 september 2017
Singknaben van de St. Ursenkathedraal uit Solothurn
Singknaben van de St. Ursenkathedraal uit Solothurn

In het weekend van 30 sep­tem­ber / 1 ok­to­ber wordt fees­te­lijk het patroons­feest gevierd van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en van de Haar­lemse Ka­the­draal.

Concert

De fees­te­lijk­he­den beginnen op zater­dag 30 sep­tem­ber met het slot­con­cert van de orgel­se­rie in de Ka­the­draal. Titulair organist Ton van Eck en de Bavo­can­to­rij van het Ka­the­drale Koor zullen dit concert ver­zorgen met o.a. werken van Andriessen en De Klerk. Dit concert mar­keert even­eens de slui­ting van het Andriessen/De Klerk festival.

Het concert in de Ka­the­draal begint om 15.00 uur en de toegang is gratis.

Twee bis­schop­pen en een bij­zon­der koor

Op zon­dag 1 ok­to­ber zijn de beide bis­schop­pen, Mgr. J. Punt en Mgr. J. Hendriks, in de Ka­the­draal aanwe­zig voor de li­tur­gische vie­ring van het Bavo­feest. Dit jaar wordt de eucha­ris­tie­vie­ring muzikaal opge­luis­terd door de Singknaben van de St. Ursen­kathe­draal uit Solothurn (Zwitserland) Dit bekende jongens­koor is eer­der in Haar­lem geweest en staan in een lange traditie van 1200 jaar. Daar­mee zijn ze het oudste en meest bekende jongens­koor van Zwitserland. Zij zullen aan­slui­tend aan de vie­ring nog een klein concert ver­zorgen.

De vie­ring in de Ka­the­draal begint om 10.00 uur.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose