Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nightprayer voor jongeren

gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2017

Precies 100 jaar nadat Maria voor de laatste keer verscheen in Fatima en het Zonne­won­der plaatsvond, wordt bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een nachtaanbid­ding gehou­den voor jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar.

De nachtaanbid­ding begint om vrij­dag­avond om 18.00 uur en wordt zater­dag­mor­gen besloten om 10.00 uur. Op het pro­gram­ma staan een H.Mis, catechese, maaltij­den en prach­tige gebedsuren bij het Aller­hei­ligste.

Aanmel­den door een e-mail te sturen:

Zonne­won­der

Op 13 ok­to­ber 1917 vindt in Fatima de laatste ver­schij­ning plaats. Er is een grote mensen­menigte aanwe­zig. Precies om twaalf uur laat de ver­schij­ning zich weer aan de drie kin­de­ren zien. Lucia roept de mensen op het rozen­hoedje te bid­den.

Op Lucia’s vraag wie zij is, ant­woordt de ver­schij­ning: “Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozen­krans, en ik wil op deze plaats een kapel ter ere van mij.” Net als de vorige keren spoort zij aan tot het dage­lijks bid­den van het rozen­hoedje. Dan zegt zij: “De mensen moeten beter gaan leven; zij moeten ver­gif­fe­nis vragen voor hun zon­den.” En dan met bedroefd gezicht: “Laten zij toch ophou­den Onze Lieve Heer te bele­digen. Hij is al veel te veel bele­digd.”

De ver­schij­ning had beloofd dat zich bij haar laatste bezoek tekenen zou­den voordoen waardoor er velen aan de waar­heid van de ver­schij­ningen zou­den gaan geloven. Aanvanke­lijk waren er regenwolken. Ze zijn op slag verdwenen. De zon komt door en straalt telkens anders gekleurde lichtbundels uit, zodat het lijkt alsof de hele aarde ach­ter­een­vol­gens in een geel, groen, rood, blauw en paars spotlicht wordt gezet. Plot­se­ling lijkt het alsof de zon los­komt van de hemel en op de aarde zal neer­ko­men. Grote schrik maakt zich van de mensen meester, en zij vallen op de knieën. Dit gebeurt drie keer achtereen. Alle aanwe­zigen beves­tigen later dat ze het echt met eigen ogen hebben gezien. (beschrij­ving van Heiligen.net)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose