Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenplatform start twintigste seizoen met nieuwe voorzitter

gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2017
Nico Vennik neemt het stokje (hamer) over van Carolien Hoogenboom
Nico Vennik neemt het stokje (hamer) over van Carolien Hoogenboom

Een nieuw seizoen, nieuwe leden, nieuwe kan­sen en een nieuwe voor­zit­ter. Het jon­ge­ren­platform van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft woens­dag 13 sep­tem­ber een start gemaakt aan weer een mooi seizoen jon­ge­ren­acti­vi­teiten in het bisdom. Het belooft een bij­zon­der jaar te wor­den met de Bisdom bede­vaart naar Assisi als hoogte­punt.

Tijdens de eerste ver­ga­de­ring werd ook de nieuwe voor­zit­ter van het platform geïn­stalleerd. Nico Vennik neemt het stokje (hamer) over van Carolien Hoogen­boom die na drie jaar trouwe dienst in het platform, waar­van één jaar in de rol van voor­zit­ter, vertrekt. Mgr. Hendriks bracht voor deze gelegen­heid een bezoekje aan deze eerste ver­ga­de­ring van het jon­ge­ren­plat­form en was getuigen van de in­stal­la­tie.

Een bekende van het platform

Nico is een bekende voor het jon­ge­ren­plat­form en heeft al vele ac­ti­vi­teiten mee­ge­maakt die het jon­ge­ren­plat­form orga­ni­seer­de. Daar­naast is Nico ook mee geweest met de reis van Jong bisdom Haar­lem naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau 2016 te Polen. Nico kijkt er naar uit om er een mooi seizoen van te maken en hoopt veel mooie ac­ti­vi­teiten en ont­moe­tingen te rea­li­se­ren die jon­ge­ren dichter bij God, het geloof en de Kerk brengen. Daar­naast hoopt hij ook als team te groeien en geloof en vriend­schap.

Nieuwe leden

Naast Nico tre­den ook twee nieuwe leden toe tot het platform. Victoria van der Wardt uit Am­ster­dam en Thomas García Bijvoet uit Heer­hu­go­waard. Matthijs Jansen, de jon­ge­ren­wer­ker van het bisdom is ook onder­deel van het jon­ge­ren­plat­form. Eva Wolff, Gerard Minde en Arno Narain zullen net als vorig jaar deel­ne­men aan het jon­ge­ren­plat­form. Het jon­ge­ren­plat­form is be­gon­nen na de WJD Parijs in 1997 en bestaat dit jaar 20 jaar. Ieder seizoen ver­trek­ken er een aantal leden en wordt het platform ver­sterkt met nieuwe jon­ge­ren uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Er is nog één plek vrij!

Het jon­ge­ren­plat­form or­ga­ni­seert onder andere het jaar­lijkse kerst­di­ner voor jon­ge­ren en de WJDag. Dit doen zij altijd in een andere pa­ro­chie ergens in het bisdom. Ben je tussen de 16 en 25 jaar en vind jij het leuk om hieraan mee te helpen en iets te betekenen voor jouw pa­ro­chie of de kerk van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam? Neem voor een gesprek contact op met de jon­ge­ren­wer­ker, Matthijs Jansen via m.jansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Jongerenplatform
V.l.n.r.: Matthijs Jansen (Jon­ge­ren­wer­ker), Nico Vennik (voor­zit­ter), Mgr. Hendriks (geen lid),
Victoria van der Wardt, Arno Narain, Gerard Minde, Thomas García Bijvoet en Eva Wolff (niet op de foto).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose