Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Steun hulpacties orkaan Irma

Bisschoppen doen oproep

gepubliceerd: woensdag, 13 september 2017
foto: Stichting BVA
De chaos op Sint Maarten door orkaan Irma
De chaos op Sint Maarten door orkaan Irma

De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen in Neder­land leven mee met de bewoners van het Cari­bisch gebied die getroffen zijn door orkaan Irma en doen een dringend beroep op hulp. De beel­den van verwoes­ting door de orkaan en de enorme schade op onder andere Sint-Maarten maken diepe indruk. De bis­schop­pen vragen om te bid­den voor de slacht­of­fers en om royaal te geven.

Meer­dere hulp­orga­ni­sa­ties zijn inmiddels acties gestart en de bis­schop­pen roepen op deze te steunen. Geven kan in het kader van de nationale actie­dag die ko­men­de vrij­dag 15 sep­tem­ber wordt geor­ga­ni­seerd onder de titel ‘Neder­land helpt Sint-Maarten’ of via een van de andere nood­hulpacties die in gang zijn gezet.

De actie van de Stich­ting Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie (Stich­ting BVA) loopt via de caritas ter plaatse. Het reke­ning­num­mer van de BVA is NL38 INGB 0002 0105 34, onder vermel­ding van ‘Sint-Maarten’. U kunt ook via de web­si­te van de BVA doneren:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose