Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoe jongeren Hem volgen

Inspiratiedag over discipelschap

gepubliceerd: donderdag, 20 juli 2017

Voor vrij­wil­li­gers, pro­fes­sio­nals, jon­ge­ren en ieder die actief is in het tiener- en jon­ge­ren­werk or­ga­ni­seert Jong Katho­liek een inspira­tie­dag. Een gelegen­heid om zelf in­spi­ra­tie op te doen voor het vorm­ge­ven van het jonge­ren­werk binnen jouw ge­meen­schap of pa­ro­chie. Een dag om van elkaar te leren, elkaar te ont­moe­ten en nieuwe ideeën op te doen.

Op deze dag denken we na over wat discipel, leer­ling van Jezus zijn in onze tijd betekent. Hoe werkte dat eigen­lijk tussen Jezus en zijn leer­lin­gen? En na Pink­ste­ren tussen de leer­lin­gen van Jezus en hun eigen leer­lin­gen? Over de leer­lin­gen van Paulus lezen we in han­de­lin­gen en de brieven. Ze kijken van hun leer­mees­ter af hoe je als Christen zou mogen leven. Hoe je bidt, hoe je evangeliseert, hoe je dienst­baar wordt.

Ook wij hebben leer­lin­gen. Onze methodes en mid­de­len verschillen nogal van de leraren van toen en tege­lijk merken we dat ook nu nog het meeste leren gaat naar de wijs­heid ‘goed voor­beeld doet goed volgen’. Hoe laten wij ons ‘in de kaart kijken’ door onze leer­lin­gen? Hoe goed is onze band met hen en hoe bete­ke­nis­vol is dat? En rusten we hen toe om op hun beurt leer­lin­gen te maken, leer­lin­gen van Christus? We nodigen sprekers en lei­ders uit, uit de volle breedte van de kerk om van elkaar te leren. We willen allemaal graag leer­lin­gen die groeien, wat vraagt dit dan van ons?

Fr. Michel Remery en Dr. Tim Schilling
Fr. Michel Remery en Dr. Tim Schilling

Michel Remery en Tim Schilling

De eerste twee sprekers zijn inmiddels bekend! Fr. Michel Remery, werk­zaam voor de raad van Europese Bis­schop­pen en bekend van “Twit­te­ren met GOD”, ver­telt over best practices in Europa. Dr. Tim Schilling van het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS) legt de focus op discipel­schap anno nu en zal samen met andere sprekers een aantal concrete voor­beel­den introduceren.

Deze dag geeft jou nieuwe tools die het tiener- jon­ge­ren­werk in jouw pa­ro­chie duur­zaam maken en de opbouw van de ge­meen­schap ver­ster­ken. Hoe kun jij daar als bege­lei­der concreet aan mee­werken? Deze dag helpt ons een stap ver­der om niet alleen eve­ne­menten te or­ga­ni­se­ren, maar langdurig met de jonge gene­ra­tie in jouw ge­meen­schap op te trekken, in navol­ging van Christus.

Details

datum: Zater­dag 18 no­vem­ber
tijd: 09.30 uur - Deur open
10.00 uur - Start
15.00 uur - Einde
locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broere­straat 12, Utrecht
aanmel­den: info@jongkatho­liek.nl (vóór 10 no­vem­ber in ver­band met reserveren lunch)
entree: Vrij­wil­lige bijdrage
Jong Katholiek

Organi­sa­tie

Deze dag is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek, waarin de zeven bis­dom­men samen­wer­ken.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose