Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoe jongeren Hem volgen

Inspiratiedag over discipelschap

gepubliceerd: donderdag, 20 juli 2017

Voor vrij­wil­li­gers, pro­fes­sio­nals, jon­ge­ren en ieder die actief is in het tiener- en jon­ge­ren­werk or­ga­ni­seert Jong Katho­liek een inspira­tie­dag. Een gelegen­heid om zelf in­spi­ra­tie op te doen voor het vorm­ge­ven van het jonge­ren­werk binnen jouw ge­meen­schap of pa­ro­chie. Een dag om van elkaar te leren, elkaar te ont­moe­ten en nieuwe ideeën op te doen.

Op deze dag denken we na over wat discipel, leer­ling van Jezus zijn in onze tijd betekent. Hoe werkte dat eigen­lijk tussen Jezus en zijn leer­lin­gen? En na Pink­ste­ren tussen de leer­lin­gen van Jezus en hun eigen leer­lin­gen? Over de leer­lin­gen van Paulus lezen we in han­de­lin­gen en de brieven. Ze kijken van hun leer­mees­ter af hoe je als Christen zou mogen leven. Hoe je bidt, hoe je evangeliseert, hoe je dienst­baar wordt.

Ook wij hebben leer­lin­gen. Onze methodes en mid­de­len verschillen nogal van de leraren van toen en tege­lijk merken we dat ook nu nog het meeste leren gaat naar de wijs­heid ‘goed voor­beeld doet goed volgen’. Hoe laten wij ons ‘in de kaart kijken’ door onze leer­lin­gen? Hoe goed is onze band met hen en hoe bete­ke­nis­vol is dat? En rusten we hen toe om op hun beurt leer­lin­gen te maken, leer­lin­gen van Christus? We nodigen sprekers en lei­ders uit, uit de volle breedte van de kerk om van elkaar te leren. We willen allemaal graag leer­lin­gen die groeien, wat vraagt dit dan van ons?

Fr. Michel Remery en Dr. Tim Schilling
Fr. Michel Remery en Dr. Tim Schilling

Michel Remery en Tim Schilling

De eerste twee sprekers zijn inmiddels bekend! Fr. Michel Remery, werk­zaam voor de raad van Europese Bis­schop­pen en bekend van “Twit­te­ren met GOD”, ver­telt over best practices in Europa. Dr. Tim Schilling van het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS) legt de focus op discipel­schap anno nu en zal samen met andere sprekers een aantal concrete voor­beel­den introduceren.

Deze dag geeft jou nieuwe tools die het tiener- jon­ge­ren­werk in jouw pa­ro­chie duur­zaam maken en de opbouw van de ge­meen­schap ver­ster­ken. Hoe kun jij daar als bege­lei­der concreet aan mee­werken? Deze dag helpt ons een stap ver­der om niet alleen eve­ne­menten te or­ga­ni­se­ren, maar langdurig met de jonge gene­ra­tie in jouw ge­meen­schap op te trekken, in navol­ging van Christus.

Details

datum: Zater­dag 18 no­vem­ber
tijd: 09.30 uur - Deur open
10.00 uur - Start
15.00 uur - Einde
locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broere­straat 12, Utrecht
aanmel­den: info@jongkatho­liek.nl (vóór 10 no­vem­ber in ver­band met reserveren lunch)
entree: Vrij­wil­lige bijdrage
Jong Katholiek

Organi­sa­tie

Deze dag is een ini­tia­tief van Jong Katho­liek, waarin de zeven bis­dom­men samen­wer­ken.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose