Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale Bedevaart Brielle in video

gepubliceerd: maandag, 17 juli 2017

Met twee nieuwe video’s brengt Bisdom Rotter­dam de Nationale Bede­vaart Brielle 2017 in beeld. In de eerste video ver­tellen pelgrims uit Am­ster­dam, Heeze, Megen, Rotter­dam en Gouda wat de bede­vaart voor hen betekent.

“Ik voel me altijd aange­trok­ken tot deze dag”, ver­telt Shirley Zichem uit Rotter­dam. “Wij mensen willen niet lij­den. Ie­der­een wil blij zijn en met vreugde. En toch is ons leven nooit zon­der het lij­den.” Mensen die dit aan den lijve hebben ondervon­den zijn de Mar­te­la­ren van Gorcum. “Zij kwamen voor hun geloof op, hebben hun leven gegeven en maken dat ik vandaag vrij kan zijn. En dat ik kan zeggen: wat goed is het om te geloven.”

Zr. Maria uit Megen nam deel aan het jon­ge­ren­pro­gramma, waarin Dennis Peters van Kerk in Nood ver­telde over de mar­te­la­ren van nu. Zr. Maria: “Hij heeft ver­schil­lende foto’s laten zien van mensen die zijn gestorven omwille van hun geloof. Ik word er altijd heel erg verdrie­tig van dat het nog steeds gebeurt. Er zijn heel veel mar­te­la­ren op dit moment die sterven voor hun geloof. Dan denk ik zelf: Zou ik dat hebben gedaan? Hoe zou ik hebben gerea­geerd?”

‘Dit is de Nationale Bede­vaart Brielle’

De Mar­te­la­ren van Gorcum zijn in Brielle opge­han­gen en de mar­tel­dood gestorven in 1572. “Maar het is niet de bedoeling dat we alleen achterom kijken. Ook in de hui­dige tijd kunnen we zien hoeveel mensen omwille van hun ver­bon­den­heid met Christus wor­den ver­volgd”, ver­telt Mgr. Van den Hende in de video ‘Dit zijn de mar­te­la­ren van toen en nu’. “We leven in Neder­land betrekke­lijk veilig. Dan zou je kunnen zeggen: we doen de grenzen dicht, geen vluch­te­lingen meer, we sluiten ons hart voor de beel­den op tele­vi­sie en in de krant. Maar als je echt een christen bent en met de ogen van Jezus wilt kijken, zul je beseffen dat het lichaam van Christus, met alle ledematen, de we­reld­wijde Kerk, ook vraagt dat wij de nodige soli­da­ri­teit betrachten en ons laten raken door de nood van mensen elders.”

Dennis Peters van Kerk in Nood noemt voor­beel­den van moderne mar­te­la­ren: de zusters van moe­der Teresa in Jemen, pater Frans van der Lugt, minister Shahbaz Bhatti in Pakistan. “Het marte­laar­schap laat zien waar het chris­ten­dom en ons katho­lie­ke geloof echt over gaat”, legt hij uit.

‘Dit zijn de mar­te­la­ren van toen en nu’

 

(over­ge­no­men van de web­si­te van Bisdom Rotter­dam)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose