Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zuster Maria Gratia legt eeuwige gelofte af

gepubliceerd: zaterdag, 1 juli 2017
Zuster Maria Gratia legt eeuwige gelofte af

Op Hemel­vaarts­dag was het bij actuali­teiten­pro­gramma ‘Pauw’ op TV al aan­ge­kon­digd, zater­dag 1 juli was het dan zover: zuster Maria Gratia legde haar eeuwige geloften af in de klooster­ka­pel van de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van jezus in Vo­ge­len­zang. Zij deed dat in de han­den van de alge­meen overste, moe­der M. Angelina, die zelf deze maand haar gou­den klooster­jubi­leum viert.

De fees­te­lij­ke Eucha­ris­tievieirng begon om 11.00 uur in de volle kapel met een stralende zuster Maria Gratia. Behalve de huis­pries­ter, officiaal dr. A. van de Hout, waren ook kape­laan Boris Plavčić en neomist Sacha Steijaert als con­cele­brant aanwe­zig, terwijl diaken Iwan Osseweijer assis­teerde.

Na het evan­ge­lie en de homilie sprak zuster Maria Gratia haar bereid­heid uit in enkele beloften. Na de litanie van alle heiligen legde zij haar geloften af die door Moeder M. Angelina wer­den aanvaard. Haar professie­formulier werd daarna op het altaar gelegd. Daarna mocht Mgr. Hendriks haar een kaars overhan­digen, als teken dat de toe­wij­ding van haar doopsel verdiept en vernieuwd was, en de plech­tige zegen over haar uit­spre­ken.

Als tekenen van haar professie kreeg zuster Maria Gratia ver­volgends een professie­kruis en een ge­dach­te­nisplaatje met een Schrift­tekst uit­gereikt. Daarna aanvaardde de gemeen­schap haar en bad voor haar, waarna de Eucha­ris­tie­vie­ring werd ver­volgd.

Moeder Angelina had het kruis bij zich dat de stichteres de zuster Maria Teresa van de heilige Jozef altijd bij zich droeg bij be­lang­rijke gebeur­te­nissen.

Wij bevelen van harte de hele klooster­ge­meen­schap van Casa Carmeli en zuster Maria Gratia in het bij­zon­der in uw gebe­den aan.

De homilie van Mgr. Hendriks is zoals ge­woon­lijk weer terug te lezen op Arsacal.nl.
De mooie foto­se­rie is gemaakt door de fotografen John Grüter en Arjanne Boeren­dans.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose