Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Leg rekening crisis niet bij de allerarmsten

Nederlandse Bisschoppen aan Regering:

gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2009
De katho­lie­ke Kerk in Neder­land roept de Rege­ring op ervoor te waken dat niet de allerarmsten dichtbij en veraf de reke­ning ge­pre­sen­teerd krijgen voor een crisis waar ze zelf part noch deel aan hebben. Dat hebben bis­schop De Korte (referent voor Kerk & Samenleving) en bisschop Punt (referent voor Missie & Ontwikkeling) vandaag in een brief aan minister-president Balkenende laten weten.

De beide bisschoppen realiseren zich dat de regering voor een immens zware opdracht staat. “De wereldwijde economische crisis slaat ook in ons land grote gaten in de begroting. De miljardentekorten moeten verdeeld worden. Er moet bezuinigd worden, maar tegelijkertijd ook geïnvesteerd. Waar vallen de klappen? Wie krijgt minder, en wie juist meer? De regering staat voor een immens zware opdracht. Miljarden euro’s zijn vrijgemaakt voor het herstel van vertrouwen in de financiële sector in de hoop dat daarmee de economie weer op gang komt. Tegelijkertijd dreigen honderden miljoenen euro’s te verdwijnen uit de budgetten voor de hulp aan de allerarmsten.”

Gerechtigheidcrisis

“De huidige financiële en economische crisis brengt nog een andere crisis aan het licht. Ten eerste, een gerechtigheidcrisis: veel mensen in ons eigen land zijn onterecht de dupe van financieel wanbeleid. Buiten onze landsgrenzen heeft de crisis desastreuze gevolgen voor de armen in de ontwikkelingslanden. Ten tweede, een zingevingscrisis: het jarenlang nastreven van zoveel mogelijk winst, rijkdom en luxe consumptiegoederen heeft niet de paradijselijke toestand gebracht waarop velen hoopten. Integendeel. De werkeloosheid stijgt. De pensioenen zijn bevroren. Steeds meer mensen doen een beroep op de voedselbanken. De hulpvragen aan de kerken volgen die trend. Velen leven in onzekerheid over hun toekomst. Er moet nu dus iets gebeuren. Dat bezuinigingen nodig zijn is helder. Maar van regering én samenleving wordt juist nu ook solidariteit met de armsten in ons midden gevraagd. Wij mogen hen niet slechts beschouwen als een probleem, maar als mensen die mogelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen van de vraagstukken waarvoor we nu staan.”

Humanitair protectionisme

“Terecht wordt gewaarschuwd voor het gevaar van een ‘economisch protectionisme’ dat de economie verder zal ontwrichten en de valuta’s ondermijnen. Wij zouden ook willen waarschuwen voor een ‘humanitair protectionisme’ dat de hulp aan noodlijdenden maakt tot een sluitpost in de begroting. Solidariteit is in de visie van de katholieke sociale leer niet alleen hulpverlening vanuit overvloed, maar primair een eerlijke verdeling van de goederen van deze aarde, juist en vooral in tijden van teruggang. De armoede van miljarden mensen overal ter wereld vormt op dit moment een centrale uitdaging voor ons geweten.”

Geloofwaardigheid

“En die solidariteit houdt niet op bij de grens. De verleiding om werklozen en uitkeringsgerechtigden in eigen land uit te spelen tegen de allerarmsten in de ontwikkelingslanden is reëel. De verleiding tot cynisme over het nut en de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking is groot. Sommige kritiek is terecht. Maar onze geloofwaardigheid als land en als volk staat op het spel als we de armen in de ontwikkelingslanden in de steek laten op de momenten dat het moeilijk wordt.”

De bisschoppen Mgr. dr. J. Punt (van Haarlem – Amsterdam) en Mgr. dr. G. de Korte (van Groningen – Leeuwarden) sluiten hun brief af met “gebed om wijsheid en inzicht voor de regering en allen die op dit moment zoeken naar oplossingen voor de moeilijke vraagstukken waarvoor wij staan.”

18 maart 2009 – Se­cre­ta­riaat RKK – afdeling Pers & Communica­tie – pkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose