Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Foto’s Amsterdamse Sacramentsprocessie

gepubliceerd: maandag, 19 juni 2017

De jaar­lijkse pro­ces­sie door de Am­ster­damse grachtengordel was waar­schijn­lijk de meest gefotografeerde ac­ti­vi­teit van de dag in de hoofd­stad. Bis­schop Punt en Abt Matthijssen gingen met de monstrans.

Het weer kon niet beter. Dit jaar waren er katho­lie­ken van het hele land erop af geko­men. De zusters van Moeder Teresa, de pries­ters en zusters van de Vrouwe van Alle Volkeren, het Legioen van Maria, allerlei groepen vrij­wil­li­gers, zijn geko­men. Het oecu­me­nisch karakter was min­der present dan in voor­gaande jaren hoewel er wel voor de een­heid onder de chris­te­nen is gebe­den in de Heilige Mis.

Kin­de­ren liepen voorop rozenbla­de­ren strooien en de Fanfare Wilhelmina uit Volen­dam gaf een vrolijke noot. Dank zij de muziek werd de weg gebaand door de drukke straten en grachten van het Centrum.

(fotografie: Gerard Adolfse en Alfred Driessen)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose