Bisdom Haarlem-Amsterdam


Mgr. Jan Valkestijn overleden

gepubliceerd: zaterdag, 17 juni 2017
foto: www.koorschoolhaarlem.nl
Mgr. Jan Valkestijn
Mgr. Jan Valkestijn

Ons bereikte het droeve bericht van het over­lij­den van Mgr. Jan Valkes­tijn. Sinds enkele weken verbleef hij in Bosbeek waar hij werd ver­zorgd. De laatste dagen ging hij snel achteruit en vrij­dag 16 juni 2017 is hij rond 16.00 uur ingeslapen. We verliezen in hem een fijn mens, een pas­to­rale pries­ter en een fan­tas­tische musicus! Moge hij rusten in vrede!

Van 1963 tot 1989 was Valkes­tijn directeur van het Haar­lems muziek­in­sti­tuut en dirigent van het Ka­the­drale Koor aldaar. Valkes­tijn werd in 1956 tot pries­ter gewijd. Hij werd muziek­le­raar aan de semi­na­ries van Hage­veld en Warmond.

Na in 1963 zijn muziektheoriediploma aan het Conservatorium van Am­ster­dam te hebben behaald, werd hij door bis­schop Jan van Dode­waard benoemd tot muzikaal directeur van de Koor­school. In 1964 werd hij docent kerk­mu­ziek aan het Conservatorium van Am­ster­dam en in 1982 stu­deerde hij cum laude af aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam in de rich­ting muziek­we­ten­schap­pen.

Avond­wake en uit­vaart

Er zal een wake plaats­vin­den in de Ka­the­draal don­der­dag 22 juni om 19.30 uur, en de uit­vaart vindt plaats op vrij­dag 23 juni om 14.00 uur even­eens in de Ka­the­draal aan de Leidse­vaart 146 te Haar­lem. Aan­slui­tend vind de begrafenis plaats in Overveen.

(bron: www.koor­schoolhaarlem.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose