Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitnodiging voor priesterwijding

Zaterdag 24 juni 10.30 uur Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 21 juni 2017
foto: Wim Koopman
De wijdelingen vlak voor hun diakenwijding in november 2016
De wijdelingen vlak voor hun diakenwijding in november 2016

De diakens Anton Goos en Teun Warnaar zijn naar Abdij Sint-Bene­dic­tus­berg (Mamelis) in Vaals afgereisd om zich met een stille retraite voor te berei­den op hun pries­ter­wij­ding op zater­dag 24 juni in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Deo volente zullen zij tot pries­ter wor­den gewijd tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring om 10.30 uur.

Maan­dag 3 ok­to­ber 2016 hebben de se­mi­na­risten hun eed van trouw en ge­loofs­be­lij­de­nis afgelegd tegen­over mgr. dr. J.W.M. Hendriks, de hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en op 12 no­vem­ber 2016 volgde hun diaken­wij­ding. Klik hier voor de foto­se­rie van de diaken­wij­ding.

De beide nieuwe diakens hebben hun oplei­ding aan het groot­semi­na­rie van het bisdom gehad en doen hun pas­to­raal jaar in Volen­dam (Anton Goos) en Heems­kerk (Teun Warnaar). Beiden hebben erva­ring opgedaan met het werken met de armen: Teun in een con­gre­ga­tie van broe­ders van Moeder Teresa, Anton in Rotter­dam in de Paulus­kerk.

Wij vragen u te bid­den voor onze wij­de­lin­gen en de andere jonge pries­ters die deze maand zijn gewijd in de andere Neder­landse bis­dom­men.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose