Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sacramentsprocessie over de grachten

Zondag 18 juni 11.15 uur Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 12 juni 2017
De Middeleeuwse processie loopt voor het lof binnen in de Oude Kerk
De Middeleeuwse processie loopt voor het lof binnen in de Oude Kerk
De tegenwoordige processie trekt over de grachten van de stad
De tegenwoordige processie trekt over de grachten van de stad

Op 18 juni 2017 trekt de Am­ster­damse Sacra­ments­pro­ces­sie voor de 14e keer weer vanuit de Onze Lieve Vrouwe­kerk langs de grachten van Am­ster­dam. Na een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring zal onze bis­schop, Mgr. J.M. Punt, met het Aller­hei­ligste (een geconsa­creerde hostie) en daar­mee in te­gen­woor­dig­heid van Christus door de straten en over de grachten van de stad trekken.

Al eeuwen­lang tonen Am­ster­dammers met deze pro­ces­sie op bij­zon­dere wijze hun aanhan­ke­lijk­heid en vere­ring voor Christus. In de Mid­del­eeuwen liepen de stadstrompetters in de pro­ces­sie voorop gevolgd door de Am­ster­damse schutters in harnas en gewapend met een boog. Ze wer­den gevolgd door de gil­den met vaandels en beel­den. De pro­ces­sie trok toen tussen Nieuwe en Oude Kerk.

De kern van de pro­ces­sie was (en is) de gewijde hostie, het Heilig Sacra­ment waarin Christus te­gen­woor­dig komt. De gewijde hostie wordt in een prach­tige monstrans aan de omstan­ders getoond. De monstrans wordt door een pries­ter gedragen onder een dakje, het baldakijn, dat vroe­ger door de burge­mees­ters van de stad, omringd door kaarsen­dra­gers, omhoog werd getild.

Te­gen­woor­dig loopt de harmonie van Volen­dam voorop, gevolgd door groepen die de katho­lie­ke en orthodoxe (oosterse) chris­te­lijke gemeen­schappen van Am­ster­dam ver­te­gen­woor­digen. Aan het einde van de pro­ces­sie is al van ver het baldakijn zicht­baar, in onze tijd gedragen door pries­ter­stu­denten, met daar­on­der de monstrans, gedragen door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam of de Apos­to­lisch Nuntius.

De chris­te­lijke ge­meen­schap van Am­ster­dam loopt aldus op 18 juni weer achter het baldakijn en toont zo haar eeuwen­oude aan­han­ke­lijk­heid en vere­ring voor het Heilig Sacra­ment. Zij draagt zo ook haar geloof uit in ver­bon­den­heid met Christus en haar voor­ou­ders.

Details

datum: zon­dag 18 juni 2017 (vader­dag)
tijd: 11.15 uur - Aanvang Eucha­ris­tie­vie­ring in de Onze Lieve Vrouwe­kerk
12.45 uur - Sacra­ments­pro­ces­sie over de grachten
13.30 uur - Afsluitend plech­tig lof in de Onze Lieve Vrouwe­kerk
adres Onze Lieve Vrouwe­kerk
Keizers­gracht 220, Am­ster­dam
web­si­te: www.olv­kerk.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose