Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geslaagde Ontmoetingsdag bij Mariatentoonstelling

gepubliceerd: woensdag, 31 mei 2017

Tegen de 100 mensen hebben dins­dag­mid­dag 30 mei deel­ge­no­men aan de Ont­moe­tings­dag van ons bisdom in het Museum Catha­rij­neconvent van­wege de bij­zon­dere ten­toon­stel­ling ‘Maria’. Som­mi­gen waren met kleine groepjes uit de pa­ro­chies geko­men.

Mevrouw Désirée Krikhaar gaf als initiator en sa­men­stel­ler (gastconservator) een leuk inkijkje hoe deze ten­toon­stel­ling over Maria tot stand is geko­men. Bevlogen en en­thou­siast ver­telde ze over de opbouw van de ten­toon­stel­ling en over de keuzes die gemaakt zijn welke stukken wel of niet wer­den geëxposeerd. Soms om heel prak­tische redenen, bij­voor­beeld dat door de grootte van een schil­derij het niet in de lift van het museum paste.

Voor­af­gaand of aan­slui­tend aan deze lezing werd de ten­toon­stel­ling zelf bezocht. Eind mei had­den al bijna 50.000 mensen deze bij­zon­dere ten­toon­stel­ling met een bezoekje vereerd.

Met kor­ting deze ten­toon­stel­ling bezoeken

Tot 20 au­gus­tus kunt u in Utrecht deze bij­zon­dere ten­toon­stel­ling ‘Maria’ nog bezoeken. Op ver­toon van de achter­pa­gina van het paas­num­mer van SamenKerk krijgt u kor­ting op het bezoek aan de grote Maria­ten­toon­stel­ling in Museum Catha­rij­neconvent. U hoeft de extra toe­slag van € 3,00 niet te betalen (wel de normale entree­prijs ad € 12,50 of € 11,00 (bij 65+); met een museum­jaar­kaart is de toegang helemaal gratis).
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose