Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pinksternummer SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2017
Pinksternummer van bisdomblad SamenKerk
Pinkster­num­mer van bisdom­blad SamenKerk

Vanaf komend weekend – het Pinkster­week­end – ligt de nieuwe SamenKerk weer in uw paro­chie­kerk. Of lees ’m op deze web­si­te.

In dit pinkster­num­mer kunt u lezen over:

  • Op Pink­ste­ren vieren we de ‘uitstor­ting’ van de heilige Geest. Maar er zijn ook vele lokale ge­woon­ten en gebruiken, zoals Luilak of Pinksterdrie. Wat is hun oorsprong, en wat betekenen ze?
  • De Kerkengek neemt ons mee naar Santpoort en Driehuis, en beschouwt de Velsertunnel...
  • Op 17 juni komen hon­der­den vor­me­lin­gen uit ons bisdom naar de ka­the­draal voor de Bavo­dag. Dit bij­zon­dere feno­meen bestaat nu 25 jaar. Wat gebeurt er, en wat zijn de vruchten?
  • Rond Pink­ste­ren or­ga­ni­se­ren katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten op veel plaatsten ge­za­men­lijke vie­rin­gen. Geert van Dartel, actief op het gebied van de oecumene, beziet de stand van zaken in Neder­land. “Een boeiend en leven­dig werk­ter­rein.”
  • Het regelen van de bloemen in de kerk is een kunst op zich, zo blijkt in Wijk aan Zee. En in de Am­ster­damse Kalver­straat ont­moe­ten we een kerkwacht die na ja­ren­lan­ge afwe­zig­heid de Kerk heeft terug­ge­von­den. Van bei­den een portretje in ‘Wat ik doe...’.
  • Dit jaar is het 375 jaar gele­den dat Kevelaer – net over de grens bij Venlo – een Maria­stad werd. Nu wordt het wel ‘Neder­lands grootste bede­vaart­plaats’ genoemd. Wat maakt Kevelaer zo bij­zon­der?
  • En na­tuur­lijk het Woord van de Bis­schop!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose