Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Priester Frans Geels plotseling overleden

Uitvaart op woensdag 24 mei om 12.00 uur in Haarlem

gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017
Priester Frans Geels (links) bij zijn 25-jarig priesterfeest in het seminarie
Priester Frans Geels (links) bij zijn 25-jarig priesterfeest in het seminarie

Donder­dag­avond 18 mei is Frans Geels plot­se­ling overle­den. Jarenlang was hij als supervisor en docent aan het groot­semi­narie en het Sint Boni­fa­tius-instituut van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam verbon­den.

Pastoor Frans Geels was eerst pas­to­raal werker en werd in 1986 door Mgr. Joseph Lescrauwaet in de St. Nicolaas­kerk (nu basiliek) in Am­ster­dam, waar hij werk­zaam was, tot pries­ter gewijd. In de eerste jaren dat het groot­semi­narie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in Vo­ge­len­zang was, werd hij daarbij betrokken als docent voor pas­to­rale gespreks­voe­ring en als supervisor. Later was hij ook betrokken bij het Sint Boni­fa­tius­instituut en begeleidde op deze wijze vele pries­ters, diakens en cate­chisten op hun weg naar de wij­ding of zen­ding. Velen bewaren dier­ba­re her­in­ne­ringen aan zijn super­vi­sie en velen kwamen ook nu hun wij­ding of zen­ding bij hem terug voor gesprekken en be­ge­lei­ding. Daar­naast was hij betrokken bij de dienst catechese van het bisdom, samen met toen­ma­lig vica­ris voor catechese dr. Guus Hendriks, met wie hij ook in het semi­na­rie in de afdeling pas­to­rale theo­lo­gie samen­werkte.

Heel gauw bleek hij een zwak hart te hebben, waarvoor hij in die beginfase van het semi­na­rie al een keer was opgeno­men in het Onze Lieve Vrouwe gasthuis in Am­ster­dam. Toen kwam hij er uit­ein­delijk goed bovenop, maar zijn hartconditie bleef hem parten spelen. Twee jaar gele­den ging hij met emeritaat van­wege zijn vermin­derde ge­zond­heid. In het afgelopen jaar heeft hij voor ver­schil­lende aandoe­ningen lang in het zie­ken­huis gelegen. Toch was hij vol hoop en eigen­lijk meldde hij nog maar kort gele­den dat hij een goede uit­slag had gekregen en dat alles er goed uitzag. Maar het hart bleef zwak en dat heeft de door­slag gegeven: don­der­dag­avond 18 mei is hij tame­lijk plot­se­ling overle­den. Hij is 67 jaar gewor­den.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart

De uit­vaart zal wor­den gevierd in de ka­the­draal op woens­dag 24 mei om 12.00 uur. De avond tevoren is er van 20.00 - 21.00 uur gelegen­heid afscheid te nemen in het uit­vaart­centrum aan de Parklaan 36 in Haar­lem.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose