Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD logo bekend

Wat betekent het?

gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2017
foto: Google Maps
Landkaart van Panama
Landkaart van Panama

Het logo is ont­wor­pen door Ambar Calvo, een stu­dent aan de uni­ver­si­teit van Panama en 20 jaar oud. Zij was de win­naar van de wedstrijd die was uitge­schre­ven door Paus Fran­cis­cus voor het ontwerpen van een nieuw WJD-logo. Maria staat centraal in het WJD-logo van Panama 2019.

Ver­schil­lende ele­menten

Eén van de ka­rak­te­ris­tieke onder­de­len van het logo is het Panama­ka­naal, dat ook staat voor de weg van de pelgrim die door Maria heen de weg naar Jezus vindt en hem ontmoet. Boven in het logo is een silhouet van Panama zicht­baar. Het land verbind Noord- en Zuid-Amerika met elkaar. De verbin­ding wordt de Panamese Isthmus (lan­dengte) genoemd en wordt in dit ontwerp gezien als een plek van welkom. Het kruis in het logo is het Pelgrims­kruis. Rechts vind je het silhouet van de maagd Maria. De vijf stippen boven Haar hoofd vormen een kroon en staan voor de vijf continenten op onze planeet.

Maria is de brug

De combinatie van de ele­menten in het logo vormen een hart en de letter ‘M’. De letter en het symbool van het hart staan voor de uitdruk­king ‘Brug van de Wereld, Hart van het universum’. Deze uitdruk­king is een sug­ges­tie voor een naam voor Maria. Zij is daarbij ook een brug tussen ons en Jezus.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen Panama

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen is een eve­ne­ment geor­ga­ni­seerd door de katho­lie­ke kerk. Het brengt jonge mensen van over de hele wereld samen. Voor de eerste keer in de ge­schie­de­nis wor­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen gehou­den in Midden-Amerika. Paus Francis zei dat we een “kerk van vertrek en ont­moe­ting met de ander moeten zijn”. Daarom is Maria de weg om dichter bij Jezus te komen. Panama zal in 2019 dienst­baar zijn aan de pelgrims, zodat zij Hem wer­ke­lijk kunnen ont­moe­ten.

 

Logo's van de achtereenvolgende WereldjongerendagenGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose