Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse bisdommen aan Maria toegewijd

gepubliceerd: zaterdag, 13 mei 2017
Nederlandse bisdommen aan Maria toegewijd

Terwijl paus Fran­cis­cus in Fatima was om het eeuw­feest van de ver­schij­ningen van Maria te vieren kwamen alle Neder­landse bis­schop­pen samen in de Onze Lieve Vrouwe basiliek in Maastricht om de Neder­landse bis­dom­men aan het on­be­vlekt hart van Maria toe te wij­den.

Van het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam waren de bis­schop­pen mgr Jozef Punt en de hulp­bis­schoppen Van Burg­ste­den en Hendriks aanwe­zig om ook dit bisdom en alle pa­ro­chies en gelo­vi­gen aan het on­be­vlekt hart van Maria toe te wij­den.

Het was voor het eerst sinds 1943 dat de Neder­landse bis­schop­pen dit samen deden. In de Mariaver­schij­ningen van Fatima was uit­druk­ke­lijk gevraagd om Rusland, later: heel de wereld op deze wijze aan Maria toe te wij­den. Paus Pius XII had dit in 1942 gedaan en ook paus Johannes Paulus II en paus Fran­cis­cus hebben de wereld aan het on­be­vlekt hart van Maria toe­ver­trouwd en toegewijd.

Vesper­vie­ring

De Neder­landse bis­schop­pen gingen om 15.00 uur de over­volle basiliek binnen voor een plech­tige vespers. Tijdens de vespers hield kar­di­naal Eijk een homilie waarin hij onder meer wees op de dra­ma­tische antigods­diens­tige poli­tieke situatie waarin Portugal zich ten tijde van de ver­schij­ningen bevond. De ver­schij­ningen van Maria brachten een omme­keer ten goede mee. Dat hopen we na­tuur­lijk ook voor de situatie waarin de kerk in ons land zich nu bevindt. Samen met de gelo­vi­gen spraken de bis­schop­pen daarna de toe­wij­ding uit voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima dat voor in de basiliek was opge­steld.

Aan het einde van de plech­tig­heid wer­den ver­te­gen­woor­digers van allerlei groepen gelo­vi­gen uit­ge­no­digd een kaars bij Maria te onts­te­ken.

Heilige Servatius

Na afloop bezochten de bis­schop­pen voor zover zij gelegen­heid had­den nog het graf van de heilige Servatius, ook in Maastricht, wiens feest­dag even­eens op 13 mei wordt gevierd.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose