Bisdom Haarlem-Amsterdam










Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

100 jaar Maria van Fatima

13 mei 1917 - 13 mei 2017

gepubliceerd: woensdag, 10 mei 2017

Zater­dag 13 mei 2017 is het precies 100 jaar gele­den dat de H. Maagd Maria verscheen aan drie herderskin­dertjes, Francisco Marto, Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ze waren die dag met hun kleine kudde een heuvel opgeklauterd aan de Cova da Iria (Vallei van Irene), nabij Fatima (Portugal).

De Maagd Maria riep de kin­de­ren op om boete te doen en iedere dag de rozen­krans te bid­den voor de vrede in de wereld. Het is 1917, mid­den in de Eerste Wereld­oor­log en revolutie­jaar in Rusland. Vrede – inner­lijke vrede als ook vrede tussen lan­den – speelt een grote rol bij de bood­schappen van de heilige Maagd. In totaal is Maria zes keer ver­sche­nen aan de drie zienertjes in mei, juni, juli, sep­tem­ber en ok­to­ber steeds op de der­tien­de van de maand en in au­gus­tus op de negen­tien­de. En steeds had ze bood­schappen voor de kin­de­ren, waarin de Maagd Maria de mensen herinnert te moeten leven zoals God dit van ons wil. Maria noemt daarbij o.a. het bid­den van de rozen­krans, het doen van boete, het vieren van eerste zater­da­gen van de maand. Ook heeft ze de bekende voorspelling gedaan omtrent de beke­ring van Rusland. Tenslotte heeft zij ook geheimen geopen­baard.

Paus Fran­cis­cus in Fatima

Paus Fran­cis­cus brengt op 12 en 13 mei een bezoek aan Portugal en in het bij­zon­der Fatima. Tijdens een plech­tige vie­ring zal hij de zalige herderskin­dertjes Francisco Marto en Jacinta Marto heilig verklaren. U kunt deze paus­reis naar Fatima volgen via de web­si­te van het Vati­caan:

Toewij­ding aan Maria (vie­ring in Maastricht)

Zater­dag 13 mei komen alle Neder­landse bis­schop­pen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwe­basi­liek in Maastricht om daar ge­za­men­lijk hun bis­dom­men en alle mensen die in de bis­dom­men wonen, toe te wij­den aan het On­be­vlekte Hart van Maria. De bis­schop­pen doen dat ‘in het gelo­vi­ge besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2, 5). Door deze toe­wij­ding aan het On­be­vlekte Hart van Maria hopen de bis­schop­pen dat alle gelo­vi­gen ge­sterkt wor­den om als Kerk in Neder­land de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en ver­trouwen, naar God de hemelse Vader. De vesper­vie­ring begint om 15.00 uur.

Gebedsprentjes in uw paro­chie­kerk

Van­wege het eeuw­feest wor­den gebedsprentjes verspreid met daarop de afbeel­ding van de Heilige Maagd Maria van Fatima met op de achterzijde het gebed ‘Toewij­ding aan het On­be­vlekte Hart van Maria’ zoals dat ook in het hei­lig­dom van Fatima wordt gebe­den.

Fees­te­lij­ke vie­ring in Heiloo

Elke der­tien­de van de maand, vanaf 13 mei, is er om 10.30 uur een eucha­ris­tie­vie­ring en Maria­pro­ces­sie in het hei­lig­dom O.L.V. ter Nood (Heiloo).

Flyer Fatimabedevaart september 2017

Dio­ce­sane bede­vaart naar Fatima

11 – 16 sep­tem­ber 2017

Het bisdom or­ga­ni­seert van maan­dag 11 t/m zater­dag 16 sep­tem­ber een volle­dig ver­zorgde bede­vaart naar Fatima en Lissabon (vliegreis vanaf Schiphol). Op woens­dag 13 sep­tem­ber (een van de ver­schij­ningsdata) wordt deel­ge­no­men aan de plech­tig­he­den in Fatima. Ook bezoeken we het klooster Batalha, de kust­plaats Nazaré en de Portugese hoofd­stad Lissabon. Voor deze reis (ver­zorgd door de katho­lie­ke reis­orga­ni­sa­tie VNB) zijn slechts 65 plekken be­schik­baar en een zeer beperkt aantal een­persoons­ka­mers.




Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose