Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maria

Toptentoonstelling in het Catharijneconvent

gepubliceerd: vrijdag, 5 mei 2017

Maria, het meisje uit Nazareth en de moe­der van Jezus, is een fas­ci­ne­rende vrouw. Zowel binnen als buiten het chris­ten­dom bekend en vereerd. Door de eeuwen heen is de Moeder Gods geschil­derd op prach­tige schil­derijen en gebeeldhouwd door de beroemdste beeld­hou­wers.

Tot en met 20 au­gus­tus straalt Maria in Museum Catha­rij­ne­convent in Utrecht. Voor het eerst in Neder­land wordt er zo’n grote ten­toon­stel­ling aan Maria gewijd waarbij haar complete levens­ver­haal aan bod komt, van oer­moe­der tot hemelse koningin.

Met kor­ting deze ten­toon­stel­ling bezoeken

Op ver­toon van de achter­pa­gina van het paas­num­mer van SamenKerk (verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk) krijgt u kor­ting op het bezoek aan de grote Maria­ten­toon­stel­ling in Museum Catha­rij­neconvent. U hoeft de extra toe­slag van € 3,00 niet te betalen (wel de normale entree­prijs ad € 12,50 of € 11,00 (bij 65+); met een museum­jaar­kaart is de toegang helemaal gratis).

Kom naar de Ont­moe­tings­dag op dins­dag 30 mei

Het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert i.s.m. Museum Catha­rij­neconvent van­wege de bij­zon­dere ten­toon­stel­ling ‘Maria’ een speciale ont­moe­tings­dag op dins­dag­mid­dag 30 mei. Mevrouw Désirée Krikhaar, de sa­men­stel­ler/gastconservator van deze bij­zon­dere ten­toon­stel­ling, geeft die dag om 14.00 uur een lezing over de ten­toon­stel­ling. Deze lezing is gratis bij te wonen op ver­toon van een gel­dig entree­kaar­tje voor de ten­toon­stel­ling.

In­for­ma­tie en aanmel­den

Aanmel­den kan per tele­foon of e-mail.

tele­foon: (030) 231 38 35 (tij­dens kantooruren)
e-mail: info@catharijneconvent.nl

vermeld daarbij:
  1. “Bij­een­komst bisdom Haar­lem-Am­ster­dam 30 mei”
  2. uw voor- en achter­naam
  3. het aantal personen
web­si­te: www.catharijneconvent.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose