Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Fotoboek brengt priesterwijding dichtbij

Steef Pardoen publiceert fraai kijk- en leesboek

gepubliceerd: vrijdag, 5 mei 2017

Foto­graaf Steef Pardoen fotografeerde jarenlang voor het bisdom Haar­lem – Am­ster­dam. Zijn reportages liepen uiteen van bis­schops­wij­dingen, recepties, pro­ces­sies tot na­tuur­lijk pries­ter- en diaken­wij­dingen. Omdat hij merkte dat veel mensen niet precies weten wat er allemaal gebeurt tij­dens een wij­ding, stelde hij een foto­boek samen, dat stap voor stap een pries­ter­wij­ding in beeld brengt. Samen met de teksten van diaken Philip Weijers vormt het een fraai geheel.

Wie wel eens bij een pries­ter­wij­ding aanwe­zig is geweest, heeft het wellicht aan den lijve ervaren: het is niet altijd precies dui­de­lijk wat er gebeurt op het altaar tij­dens de wij­ding of wat precies de bete­ke­nis is van bepaalde han­de­lin­gen. Foto­graaf Steef Pardoen stelde daarom een fraai foto­boek samen, waarin van stap tot stap in beeld wordt gebracht wat er precies gebeurt tij­dens een pries­ter­wij­ding. Per­ma­nent diaken Philip Weijers voorzag de foto’s van een toelich­ting en van de li­tur­gische teksten die bij het be­tref­fen­de deel van de wij­ding horen.

Het is een prach­tig vormge­ge­ven boek gewor­den met schit­te­rende foto’s en mooie, sobere teksten. De moeite waard dus om af en toe eens te pakken, in te lezen en te kijken, han­dig als voor­be­rei­ding als u een pries­ter­wij­ding gaat bijwonen en na­tuur­lijk ook de moeite waard voor ie­der­een die is geïn­te­res­seerd in de diepe bete­ke­nis van onze rijke traditie.

Voorin­schrij­ving

Belang­stel­len­den kunnen per e-mail hun in­te­res­se door­ge­ven.

prijs: € 34,50 excl. porto­kos­ten (als er genoeg belang­stel­ling voor is)
be­stel­len: info@steefpardoen.nl
web­si­te: www.steefpardoen.nl
uit­voe­ring: Paperback, Flexibele, hoogglanzend gelami­neerde omslag
grootte: Stan­daard liggend, 25x20 cm
omvang: 58 pagina’sBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose