Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Parochie Purmerend 600 jaar en nog vitaal

gepubliceerd: maandag, 1 mei 2017

Het was zon­dag groot feest in de H. Nicolaas en Catharina­paro­chie te Purmerend. In het jaar 1417 werd voor het eerst een pastoor benoemd waardoor we dit jaar het 600-jarig bestaan mogen vieren! Tijdens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in een over­volle Nicolaas­kerk las Mgr. Dr. J.M. Punt een felici­ta­tie­bood­schap voor namens paus Fran­cis­cus.

De pa­ro­chie mag zich verheugen over een vitale geloofs­ge­meen­schap met vele vrij­wil­li­gers onder lei­ding van pastoor Marcelo Rocha, kape­laan Mariusz Momot en diaken Jack Noë.

De pa­ro­chie die is ontstaan na fusie tussen de Paulus­paro­chie en de Nicolaas­paro­chie per 1 januari 2013 zag aan­vanke­lijk een teruggang van het kerk­be­zoek maar kon door zicht­ba­re aanwe­zig­heid in de samen­le­ving flinke groei­cij­fers laten zien. In 2014 werd de pa­ro­chie mede daardoor uit­ge­roe­pen tot ‘Neder­landse Pa­ro­chie van het Jaar’.

(bron: Noord-Hollands Dagblad)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose