Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vooraankondiging opGROEIsymposium

Zaterdag 23 september 10.00 uur Hilversum

gepubliceerd: donderdag, 20 april 2017
Vooraankondiging opGROEIsymposium

Rond het thema ‘Mijn kind, ik gun je het beste’ vindt zater­dag 23 sep­tem­ber 2017 het opGROEIsymposium plaats in Hilversum. Het symposium onder­steunt ouders en opvoe­ders die vanuit een gelo­vi­ge kijk op het leven hun kin­de­ren een seksuele opvoe­ding willen geven. Dat stelt de ouders / opvoe­ders in onze hui­dige samen­le­ving voor een flinke uit­daging.

Sprekers

Tijdens het opGROEIsymposium gaan sprekers uit binnen- en bui­ten­land in lezingen en work­shops vanuit hun eigen expertise in op het on­der­werp ‘Mijn kind, ik gun je het beste’. Zo zal Birgit Kelle, Duits jour­na­liste, publiciste en voor­zit­ter van ‘Frau 2000plus’, het thema bespreken in relatie tot de gen­der­vraag­stukken die zo actueel zijn in onze samen­le­ving. Lambert Hendriks, pries­ter en docent moraal­theo­lo­gie, gaat in op de inhoud en ach­ter­gron­den van de seksuele moraal van de katho­lie­ke Kerk. En Gert-Jan Segers, fractievoor­zit­ter ChristenUnie, levert vanuit de poli­tiek een bijdrage. Meer in­for­ma­tie over de precieze invulling van de dag, inclusief de work­shops, volgt later.

Organi­sa­tie

De organi­sa­tie van het symposium is in han­den van een aantal par­ti­cu­lieren en enkele organi­sa­ties die actief zijn op het gebied van gezin & opvoe­ding, waar­on­der Samuel Advies, Instituut voor Huwe­lijk en Gezin (IHGO), Centrum voor Huwe­lijk & Gezin (CHG) van Bisdom Roermond en het Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS).

Details

Wat: opGROEIsymposium
thema: ‘Mijn kind, ik gun je het beste’ - De uit­daging van de seksuele opvoe­ding
wanneer: Zater­dag 23 sep­tem­ber 2017
waar: Sint-Anna­ge­bouw, Sint Vitus­straat 1, Hilversum
tijd: 10.00 uur - inloop
10.30 uur - start pro­gram­ma
16.30 uur - slot met borrel
prijs: € 25,- p.p.
web­si­te: www.opgroei­sym­po­sium.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose