Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Chichester Cathedral Choir te gast in Bavokathedraal

Openingsviering - De Nieuwe Bavo Bloeit

gepubliceerd: woensdag, 19 april 2017

Meer dan 50.000 bloemen zullen de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo in Haar­lem, in de volksmond ook wel de Nieuwe Bavo genoemd, weer in geuren en kleuren zetten. Het jaar­lijkse eve­ne­ment De Nieuwe Bavo Bloeit wordt gehou­den van vrij­dag 21 t/m zon­dag 23 april 2017.

Pontificale ope­ning

Dit fees­te­lij­ke gebeuren zal wor­den geopend met een Pontificale mis op vrij­dag 21 april om 13.00 uur. De in­schrij­ving voor de dag­tocht is inmiddels gesloten, maar ie­der­een is van harte welkom zich bij de vie­ring aan te sluiten.

Concert Chichester

De ach­tien jongens en acht heren van het beroemde koor van Chichester Ca­the­dral zullen zater­dag­avond 22 april een concert ver­zorgen onder de rijk versierde koepel van de Ka­the­draal. Het pro­gram­ma bestaat uit diverse Engelse koor­werken. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.15 uur open. Kaarten à € 15,00 zijn in de Ka­the­draal verkrijg­baar of te reserveren de web­si­te:

Zondag 23 april

Het koor zal tevens op zon­dag 23 april a.s. om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis in de Ka­the­draal ver­zorgen. Daarin zal Mgr. dr. J. Hendriks de hoofd­cele­brant zijn.

De Nieuwe Bavo Bloeit

Meer in­for­ma­tie over De Nieuwe Bavo Bloeit is te vin­den op de web­si­te:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose