Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief aan de Koptische gemeenschap

gepubliceerd: maandag, 10 april 2017
Brief aan de Koptische gemeenschap

Mgr. Dr. J. Punt schreef naar aan­lei­ding van de bloe­dige dubbele aan­slag op kerken in Egypte een brief aan de Koptische ge­meen­schap.

Beste mede­broe­der,

Met gevoelens van afschuw en leedwezen heb ik gis­te­ren kennis geno­men van de bloe­dige dubbele aan­slag op twee kerken in Egypte waar meer dan 30 doden vielen en tal van gewon­den. En dit op Palm­zon­dag; een dag die voor ons chris­te­nen zo be­lang­rijk is als begin van de Goede Week.

Afgelopen vrij­dag nog hebben wij in de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam de mar­te­la­ren her­dacht die op de dag van vandaag hun leven hebben gegeven omwille van hun geloof. We kon­den toen niet bedenken dat zon­dag j.l. de Koptische chris­te­nen zo hard zou­den wor­den geraakt. Mijn hulp­bis­schop en ik, en alle gelo­vi­gen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voelen ons dan ook diep verbon­den met het verdriet dat ook in de Koptische Ge­meen­schap in Neder­land, bij­zon­der die in Am­ster­dam en Velsen-Noord, nu in deze dagen zo hef­tig gevoeld wordt. Onze gebe­den in deze heilige week zullen ook speciaal voor de slacht­of­fers en hun nabe­staan­den zijn en voor allen die in drei­ging en angst moeten leven.

Ondanks dit verschrikke­lijke drama hoop ik dat het komend Paas­feest toch voor u allen een feest van hoop en opstan­ding mag zijn.

In Christus verbon­den en met harte­lijke groeten,

+ Jozef M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose