Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Blauwe zusters organiseren missiereis naar Egypte

gepubliceerd: donderdag, 9 april 2009
De ‘blauwe zusters’ in Heiloo zijn deel van de reli­gi­euze familie van het Mens­ge­wor­den Woord. Het is een orde die missio­nair van aard is: zij doet missie­werk in meer dan 30 lan­den.

Vanuit Neder­land wordt er nu, zomer 2009, een missiereis geor­ga­ni­seerd naar Egypte, El-Bitash, bij Alexandrië. Daar bevindt zich een missie­post van de con­gre­ga­tie.
Op deze post wor­den ge­han­di­capte kin­de­ren op­ge­van­gen die daar zo goed als uit­ge­sto­tenen zijn. Ook zijn er scholen opgezet voor meisjes. In Egypte heerst er groot analfabetisme, voor­na­me­lijk onder de vrouwen, die vaak geen scholing mogen genieten.

Er is volop werk aan de winkel voor de vrij­wil­li­gers die mee­gaan. Er is gevraagd om mee te helpen door lessen te geven, te klussen, te helpen in de ver­zor­ging van de kin­de­ren en van de ge­han­di­capten... en alles wat de situatie ter plekke kan vragen. Men wil de missie­post niet belasten in hun geringe moge­lijk­he­den; de vrij­wil­li­gers zullen dus voor een­vou­dige accommodatie moeten zorgen en voor de vlucht. Buiten de fysieke hulp die de vrij­wil­li­gers voor­na­me­lijk bie­den, is er na­tuur­lijk ook de wens van hun kant om er niet met lege han­den te komen, maar ze ook fi­nan­cieel tot steun te kunnen zijn. Vandaar deze oproep aan u.

Help ons de situatie daar te verlichten en vooral er warmte en liefde te brengen in de naam van onze Heer die zegt:
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzien­lijksten van mijn broe­ders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Mt 25, 40)

Wilt u ook dit project moge­lijk maken en steunen?
Bank: ABN-AMRO: 43.79.73.581 (Dienaressen van de Heer – Brunssum/omschrij­ving: missiereis Egypte)

Bij voor­baat onze harte­lijke dank.
Blauwe Zusters en de missie-werk­groepBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose