Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Felicitaties voor Mgr. Ron van den Hout

Nieuwe bisschop Groningen-Leeuwarden

gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2017
foto: Wim Koopman
Mgr. Dr. Ron van den Hout
Mgr. Dr. Ron van den Hout

Vandaag is bekend gewor­den dat paus Fran­cis­cus tot bis­schop van het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den heeft benoemd de hoo­geer­waarde heer Dr. Ron van den Hout, sinds 2012 vica­ris generaal in het bisdom ’s-Hertogen­bosch.

Mgr. Van den Hout (geboorte­jaar 1964) stu­deerde theo­lo­gie in het Sint-Jans­cen­trum, de dio­ce­sane pries­ter­oplei­ding van het bisdom ’s-Hertogen­bosch, en werd pries­ter gewijd in 1993. Van den Hout stu­deerde Bijbelse theo­lo­gie aan de Gregoriana-uni­ver­si­teit in Rome en pro­mo­veerde in 2009 aan de Radboud-uni­ver­si­teit in Nijmegen. Hij heeft ruime erva­ring als pastoor en deken, en als docent aan ver­schil­lende pries­ter­oplei­dingen.

Mgr. J. Punt, Mgr. J. Hendriks, Mgr. J. van Burg­ste­den en de staf van het bisdom fe­li­ci­te­ren Mgr. van den Hout van harte met zijn benoe­ming en wensen hem heel veel geluk met de nieuwe uit­dagingen die hem wachten in ons meest noor­de­lijke bisdom.

Video

Katho­liek­le­ven.nl maakte een kort filmpje over de nieuwe bis­schop.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose