Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisdombedevaart naar jubilerend Fatima

Maandag 11 t/m zaterdag 16 september

gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2017

In 2017 is het 100 jaar gele­den dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 ok­to­ber een zestal keer is ver­sche­nen aan drie herderskin­dertjes. Maria had be­lang­rijke bood­schappen voor hen over het gees­te­lijk leven van de mensen en de vrede in de wereld. In de loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de be­lang­rijk­ste Maria­hei­lig­dommen in de wereld.

Van­wege het eeuw­feest van de ver­schij­ningen or­ga­ni­seert het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam van 11 t/m 16 sep­tem­ber een be­schei­den bede­vaart naar Fatima en Lissabon.

Voorlopig pro­gram­ma

(wijzi­gingen voorbe­hou­den):

Maan­dag 11 sep­tem­ber

 • Vlucht naar Lissabon; per tou­ringcar naar Fatima
 • Rond­lei­ding over het hei­lig­dom: eerste kennis­ma­king

Dins­dag 12 sep­tem­ber (vrije ge­dach­te­nis H. Naam van Maria)

 • Bezoek aan Alustrel: kruis­weg bid­den
 • Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ver­schij­nings­ka­pel (met andere Neder­lands­ta­lige groepen)
 • Bezoek aan geboorte­hui­zen van de her­ders­kin­de­ren en de paro­chie­kerk
 • Deelname aan Sacra­ments­pro­ces­sie
 • Deelname aan Licht­pro­ces­sie en rozen­krans­ge­bed

Woens­dag 13 sep­tem­ber – een van de ver­schij­nings­da­gen

 • Deelname aan de fees­te­lij­ke plech­tig­he­den van het hei­lig­dom
 • Vrije mid­dag
 • Avond van barm­har­tig­heid (samen met de pelgrims­groep uit Lange­dijk)

Donder­dag 14 sep­tem­ber (feest Kruisverhef­fing)

 • Afscheid van Fatima
 • Bezoek aan klooster in Batalha en aan vissers­dorp Nazaré
 • Per tou­ringcar naar Lissabon

Vrij­dag 15 sep­tem­ber – (ge­dach­te­nis H. Maria, Moeder van smarten)

 • Stads­wan­de­ling door Lissabon o.l.v. een Neder­lands­spre­kende gids

Zater­dag 16 sep­tem­ber

 • Bezoek aan Cristo Rei (een stand­beeld van Christus Koning) bij Lissabon-Almada, afslui­ting van de bede­vaart
 • Vlucht naar Schiphol
Flyer Fatimabedevaart september 2017

In­for­ma­tie en aanmel­ding

 • Aanmel­ding voor deze reis verloopt via de VNB
  aanmel­den: vnb.nl/pelgrims­reizen/reis_boe­king?reizID=1207
 • De in­schrij­ving sluit op 1 au­gus­tus 2017
 • Er is slechts plek voor zo’n zes­tig pelgrims en een zeer beperkt aantal een­persoons­ka­mers
 • In­for­ma­tie over de reis: bede­vaart@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of tele­fo­nisch bij mevrouw Dea Broersen (06-25021417) of bij pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464), die deze bede­vaart namens het bisdom be­ge­lei­den
 • Folder en inschrijf­for­mu­lier aan te vragen bij de VNB:
  073 – 6818111 of info@vnb.nl
 • Of download hier de digitale flyer (PDF)
 • Lees voor meer in­for­ma­tie ook SamenKerk Pasen 2017 (bla­der naar pagina 18)

Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 september 2017Laatste ochtend in Portugal Fotoreportage
vrijdag, 15 september 2017Vijfde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Vierde dag Fatimabedevaart Fotoreportage
donderdag, 14 september 2017Bedevaartdag drie - 13 september Fotoreportage
woensdag, 13 september 2017Tweede dag Fatimabedevaart met lichtprocessie Fotoreportage
maandag, 11 september 2017Eerste dag in Fatima Fotoreportage
vrijdag, 8 september 2017Fatimabedevaarten vanwege eeuwfeest verschijningen
woensdag, 16 augustus 2017Startbijeenkomst Fatimabedevaart
dinsdag, 25 juli 2017Met Mgr. Punt naar FatimaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose