Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Grootse Wereldjongerendag

Palmzondag 9 april • 10.00 uur • Wieringerwerf

gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2017

Volgende week zon­dag komen de jon­ge­ren in de katho­lie­ke kerk samen en vieren ze de Wereld­jon­ge­ren­dag. Bisdom Haar­lem-Amster­dam viert deze dag dit jaar in Wie­rin­ger­werf. De WJDag vindt nu voor de 32ste keer plaats en is door Paus Johannes Paulus II in het leven ge­roe­pen om de jon­ge­ren een dui­de­lijke plaats in de kerk te geven. Het jon­ge­ren­plat­form heeft de dag voor­be­reid en nodigt alle jon­ge­ren uit om mee te vieren.

Holy games

Er wordt groot spel geor­ga­ni­seerd in Wierin­ger­werf waarin je onder andere leert over onze grote voor­beel­den, de heiligen! De Heiligen lopen die dag rond door Wierin­ger­werf en dagen jou uit om de actieve uit­dagingen aan te gaan. Uiter­aard gaat het hierbij om veel plezier en een hoop competitie, maar er valt ook een bij­zon­dere prijs te winnen.

Herman van Veelen - Jeannette Noelhuis

Na een inter­na­tio­nale zwerf­tocht langs woon­ge­meen­schappen in Los Angeles, Londen en Enschede is Herman geland in het Jeannette Noëlhuis te Am­ster­dam. Het Noëlhuis is een leef­ge­meen­schap waar gelo­vi­gen samenwonen met vluch­te­lingen. Zijn werk valt nog het best te om­schrij­ven als activist-muzi­kant-hulp­ver­le­ner. De ge­meen­schap waar hij nu woont zorgt in kleine dingen voor een grote ver­an­de­ring in het leven van mensen, die tussen wal en schip invallen in onze samen­le­ving. Herman ver­telt zijn verhaal, maakt muziek en stelt je voor een uit­daging.

De leden van het Jeannette Noëlhuis voelen zich meer lid van het Ko­nink­rijk Gods dan het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den. Wat een grootse gedachte! Benieuwd wat jij over dit Ko­nink­rijk Gods kan leren en hoe jij ook deel uit kan maken van dit Ko­nink­rijk? Kom ook en mis het niet!

Pro­gram­ma

10.00 uur Heilige Mis
11.30 uur Lunch
12.15 uur Holy games
14.00 uur Inlei­ding Herman van Jeannette Noelhuis
15.15 uur Af­slui­ten­de borrel

Details

wat: Wereld­jon­ge­renDAG Groots!
wanneer: Palm­zon­dag 9 april 2017
tijd: 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring Christus Koning­kerk
tot: 16.00 uur
waar: Christus Koning­kerk, Prof. Granpré Molièrestraat 23 Wie­rin­ger­werf en
De Cultuurschuur, Loggers­plein 1, Wie­rin­ger­werf
toegang: gratis
open­baar ver­voer: Vanaf station Hoorn is er een pendel­dienst die jou naar Wie­rin­ger­werf rijdt
(Bij je aanmel­ding aan­ge­ven dat je hier­van gebruikt maakt)
parkeren: Gratis
aanmel­den: vóór woens­dag 5 april via deze link
contact: info@jong­bis­domhaarlem-amster­dam.nl

 

Wereldjongerendag 2017Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose