Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van de Martelaren

Vrijdag 7 april 18.30 uur Nicolaasbasiliek, Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2017

In 2016 werd opnieuw pijn­lijk dui­de­lijk dat verhalen van mar­te­la­ren niet alleen stammen uit de vroeg-chris­te­lijke ge­schie­de­nis. De moord op de Franse pries­ter Jacques Hamel, tij­dens de Heilige Mis, kwam na­tuur­lijk erg dichtbij. Maar ook de moord op vier zusters van moe­der Teresa in Jemen haalde het nieuws.

Op de Avond van de Mar­te­la­ren wor­den hun verhalen ver­teld opdat wij hen niet vergeten. Maar u hoort ook over mar­te­la­ren die niet in het nieuws komen. Zoals over zuster Clara Agano, een intel­li­gente en be­schei­den reli­gi­euze die zich in het geweld­da­dige Congo inzette voor onder­wijs en de rechten van vrouwen en over de pa­ro­chi­anen van de ka­the­draal van de H. Marcus in Caïro, Egypte.

De avond begint met de Heilige Mis met als hoofd­cele­brant Mgr. Dr. J.M. Punt. Hulp­bis­schop, Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks zal con­ce­le­breren en de homilie hou­den. Tijdens de kruis­weg in de kerk wor­den ge­tui­ge­nissen voor­ge­le­zen en - onder muzikale be­ge­lei­ding - kaarsjes opgestoken.

Dit jaar zal een zuster van Moeder Teresa het ge­tui­ge­nis van con­gre­ga­tiegenote zuster Sally voorlezen over de moord op vier medezusters in Jemen. Andere ge­tui­ge­nissen betreffen de moord op pries­ter Jacques Hamel in Frank­rijk, de moord op zuster Clara Agano uit Congo en de Koptische mevrouw Ramzi uit Egypte.

Van­wege de grote belang­stel­ling is aanmel­den gewenst.

Details

datum: Vrij­dag 7 april 2017
pro­gram­ma: 18.30 uur - Heilige Mis
19.30 uur - Gebeds­avond
21.00 uur - Einde
locatie: St. Nicolaas­basi­liek, Am­ster­dam
Prins Hendrik­kade 74 - 76
(tegen­over Am­ster­dam Centraal Station)
flyer: Download hier de flyer (PDF)
in­for­ma­tie en aanmel­den: www.kerkin­nood.nl/mar­te­la­ren

 

Avond van de Martelaren - Kerk in Nood
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose