Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Ridder en Mysticus’ - Han Bijvoet

Tentoonstelling • van 1 april t/m 28 oktober • KathedraalMuseum

gepubliceerd: dinsdag, 21 maart 2017

Op vrij­dag 31 maart vindt in het Kathe­draal­Mu­seum van de Nieuwe Bavo in Haar­lem de offi­cië­le ope­ning plaats van de ten­toon­stel­ling ‘Ridder en Mysticus’ - Han Bijvoet (1897-1975) – kunst­schil­der te Haar­lem.

Han Bijvoet was een bij­zon­der veelzij­dig kunste­naar met een enorm oeuvre aan o.a. glas-in-loodramen, wand­schil­deringen en beeldhouw­werken. Bijvoet begon zijn oplei­ding aan de kunstnijver­heids­school in Haar­lem, gevolgd door de Rijksa­kademie van Beel­dende Kunsten in Am­ster­dam (1916-1922) als leer­ling van Antoon Derkin­de­ren en Richard Roland Holst.

Zijn levens­werk zijn de vele kunst­werken die in de Nieuwe Bavo in Haar­lem te zien zijn. Meer dan veer­tig jaar werkte hij daar. Naast ramen en wand­schil­deringen zijn er ook houtsnij­werk voor biecht­stoelen, lichtkronen, kruis­wegs­ta­ties en vaandels van zijn hand te vin­den.

Naast reli­gi­euze kunst voerde Bijvoet ook opdrachten uit voor par­ti­cu­lieren en in­stel­lingen en maakte ramen voor gebouwen in onder meer Aer­den­hout, Am­ster­dam, Den Haag, Driehuis, Haar­lem, Hansweert, Heem­ste­de, Heer­hu­go­waard, Heiloo, Krommenie, Laren, Ter Apel,Warmond en Lorenzo Marques (Mo­zam­bi­que).

De ten­toon­stel­ling in het Kathe­draal­Mu­seum en de publi­ca­tie van bijbe­ho­rende monografie is de uitgelezen gelegen­heid om deze bij­zon­dere kunste­naar opnieuw te ont­dek­ken.
 
De ten­toon­stel­ling is vanaf zater­dag 1 april tot en met zater­dag 28 ok­to­ber voor het publiek geopend. Openingtij­den: dins­dag t/m vrij­dag van 10.00 tot 16.00 uur en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose