Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Goede Week en Pasen in de Kathedraal

gepubliceerd: vrijdag, 10 maart 2017
Goede Week en Pasen in de Kathedraal

Na Palm­zon­dag begint de Goede Week waarin we het lij­den en sterven van Jezus her­denken om in de nacht van zater­dag op zon­dag tij­dens de Paas­wake de opstan­ding van Christus te vieren. Hierbij het over­zicht van vie­rin­gen in de Haar­lemse ka­the­draal.

zo 9 april

Palm­zon­dag

10.00 uur Op Palm­zon­dag 9 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bis­schop Mgr. J. Punt de hoofd­cele­brant is. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen.

di 11 april

Boete­vie­ring

19.30 uur
Op dins­dag 11 april is er om 19.30 uur een boete­vie­ring en aan­slui­tend gelegen­heid voor het per­soon­lijk ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning.

wo 12 april

Chrismamis

19.30 uur
Op woens­dag 12 april is om 19.30 uur de Olie­wij­ding (Chrismamis) De Bis­schop Mgr. J. Punt zal in con­ce­le­bra­tie met de pries­ters van het bisdom en het militair or­di­na­ri­aat hier in voor gaan. De gezangen wor­den ver­zorgd door de Senioren en Mannen van het Ka­the­draal Koor.

do 13 april

Witte Donder­dag

19.30 uur
Op Witte don­der­dag 13 april is om 19.30 uur de plech­tige avondmis, waarin het Mannen­koor de gezangen zal ver­zorgen. De Hulp­bis­schop Mgr. J. Hendriks is de hoofd­cele­brant.

vr 14 april

Goede Vrij­dag

15.00 uur
Op Goede vrij­dag 14 april is om 15.00 uur de Kruis­weg
19.30 uur
om 19.30 uur zijn de Goede Vrij­dag Plech­tig­he­den, waar­on­der de kruis­ver­ering. De Bis­schop Mgr. J. Punt zal in de avond­plech­tig­heid voor­gaan. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen, waar­on­der de bekende Johannespassie van Jan Valkes­tijn en het ind­ringende motet ‘The Reproaches’ van J. Sanders.
21.00 uur
Aan­slui­tend wor­den vanaf 21.00 uur de Lamen­ta­ties van Goede Vrij­dag gezongen door de Bavo­can­to­rij. Naast gre­go­ri­aans klinken er werken van White

za 15 april

Paas­wake

21.30 uur
De Paas­wake op zater­dag 15 april begint om 21.30 uur. Het Ka­the­drale Koor zal de gezangen ver­zorgen, waar­on­der delen uit de Missa Brevis in G van W.A. Mozart.

zo 16 april

Hoog­feest van Pasen

10.00 uur Op Eerste Paas­dag 16 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bis­schop Mgr. J. Punt zal voor­gaan. Het Ka­the­drale Koor zingt o.a. de vaste mis­de­len uit de Missa Brevis in G van W.A. Mozart. Ook Händels Halleluia zal fees­te­lijk klinken.

ma 17 april

Tweede Paas­dag

10.00 uur
Op Tweede Paas­dag 17 april is de vie­ring om 10.00 uur met samenzang.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose