Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Misericordia et Misera

Nachtelijke aanbidding in het Begijnhof te Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 9 maart 2017
Misericordia et Misera

Van vrij­dag­avond 24 maart 21.00 uur tot zater­dag­och­tend 25 maart 9.00 uur staan de deuren van de kapel aan het Begijnhof in Am­ster­dam opnieuw open voor een nachte­lijke aanbid­ding. Dit in het kader van het Jaar van Barm­har­tig­heid dat op 24 no­vem­ber van het vorig jaar is af­ge­slo­ten.

Paus Fran­cis­cus heeft bij die gelegen­heid een slot­do­cu­ment ge­pu­bli­ceerd geti­teld ‘Misericordia et Misera’ waarin bij­zon­dere aan­dacht wordt gevraagd voor de aanbid­ding van het Aller­hei­ligste in combinatie met het ont­van­gen van het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning.

De Paus heeft opge­roe­pen daar jaar­lijks een moment heel speciaal aan­dacht voor te vragen. In ons bisdom is de kapel van het Begijnhof, nauw verbon­den met het Mirakel van Am­ster­dam, daarvoor aangewezen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose