Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pastoor Dresmé in Gulden Boek

gepubliceerd: donderdag, 9 maart 2017
foto: www.vitus.nl
Pastoor Dresmé in Gulden Boek
foto: www.vitus.nl
Pastoor Dresmé in Gulden Boek

Op zater­dag 4 maart 2017 is pastoor Dresmé inge­schre­ven in het Gulden Boek van Hilversum. De offi­cië­le in­schrij­ving en uit­rei­king van de oor­konde en bijbe­ho­rende gou­den speld vond plaats om 15.00 uur in de Burger­zaal van het Raadhuis. Ook Mgr. J. Punt was hierbij aanwe­zig.

Op 4 maart valt de ver­jaar­dag van de ge­meen­te. Tradietie­ge­trouw wordt er dan iemand die zich op uitzon­der­lijke wijze voor Hilversum heeft ingezet inge­schre­ven in het Gulden Boek. Pastoor Dresmé heeft zich volgens het ge­meen­te­bestuur on­der­schei­den met zijn inzet voor de nabe­staan­den van de MH17-vliegramp, waarbij vijf­tien Hilversummers omkwamen.

Pastoor Dresmé was en is voor de betrok­ke­nen een mensenbin­der, hij is meer dan alleen pastoor. Zijn inzet blijft enorm. Hij biedt steun voor velen in de Hilversumse samen­le­ving, ongeacht ach­ter­grond, geloof en afkomst. Ook bij de totstandko­ming van het Hilversumse MH17-monu­ment had de pastoor een be­lang­rijk rol.

Het Gulden Boek

In 1953 heeft de Hilversumse raad het besluit geno­men tot het instellen van een ‘Gulden Boek der ge­meen­te Hilversum’. Personen die zich langdurig, op meer­dere terreinen hebben ingezet voor Hilversum wor­den inge­schre­ven in dit boek. Pastoor Dresmé is nummer 158 die in het boek is inge­schre­ven.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose