Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen vieren in het bisdom

gepubliceerd: maandag, 27 februari 2017
foto: Simon Verhoef
Pastoor Goedhart en Mgr. Punt
Pastoor Goedhart en Mgr. Punt
foto: Simon Verhoef
Mgr. Punt houdt de homilie
Mgr. Punt houdt de homilie

Afgelopen weekend waren de beide bis­schop­pen op twee bij­zon­dere locaties in ons bisdom.

Boni­fa­tius Zaan­dam

Mgr. Punt bracht afgelopen zon­dag een bijna verras­sings­be­zoek aan de prach­tig gerestaureerde Boni­fa­tius­kerk te Zaan­dam. De kerk moest enkele jaren gele­den vlak voor kerst­mis plot­se­ling dicht van­wege de dreigende instor­ting van de vloer. Er is sindsdien hard gewerkt om alles te her­stel­len en zo kon Mgr. Hendriks op 25 sep­tem­ber van het vorig jaar de kerk fees­te­lijk heropenen.

Mgr. Punt had beloofd de gerestaureerde kerk in het nieuwe jaar een keer te bezoeken en de eucha­ris­tie te vieren. Afgelopen zon­dag was het dus zo ver.

Kerkconsecratie Am­ster­dam

Mgr. Hendriks was afgelopen zon­dag hoofd­cele­brant bij een wel heel bij­zon­dere plech­tig­heid; de consecratie van de nieuwe kerk van All Saints in Am­ster­dam Zuid-Oost.

Op uitbun­dige wijze, zoals de Afrikaanse ge­meen­schap eigen is, werd in een fees­te­lij­ke vie­ring de kerk opnieuw geconsa­creerd. Een derge­lijke plech­tig­heid komt niet zo vaak voor en maakte op alle aanwe­zigen een diepe indruk. In zijn homilie ging de hulp­bis­schop in op de bete­ke­nis van een kerk­ge­bouw en de getuigende waarde van de ge­meen­schap die daarin kerkt. De ruim drie uur durende plech­tig­heid verveelde geen moment, en ook de aan­slui­tende maal­tijd waarbij de fees­te­lijk­he­den wer­den voort­ge­zet, getuigde van de leven­dig­heid van deze ge­meen­schap. Hier­on­der vindt u een fotoreportage die is gemaakt door drs. Dea Broersen.

De homilie van Mgr. Hendriks is na te lezen op zijn web­si­te Arsacal.nl:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose